Prishöjning på månadsavgiften för näringsidkare

Från och med den 1 juli 2016 kommer nya månadsavgifter på avtal för näringsidkare att gälla.

Publicerad 2016-06-15

Jämtkraft höjer månadsavgiften med 8 kronor exklusive moms för näringsidkare på följande avtal:

  • Lokalpris företagsportfölj
  • Jämtkraft företagsportfölj
  • Rörligt lokalpris (inklusive Anvisat)
  • Anvisat rörligt elpris

Med avtalen Lokalpris företagsportfölj och Jämtkraft företagsportfölj har du förnybar el till ett stadigt och långsiktigt lågt pris. Det är ett förvaltat elpris, det betyder att våra elinköpare bevakar elmarknaden åt dig, dygnet runt, året om. De köper din el när det är som mest förmånligt. På så vis får du ett långsiktigt och tryggt elpris.