Prishöjningar på el – men lokalpriset fortfarande Sveriges lägsta elpris

Från årsskiftet höjer Jämtkraft elpriset och nätavgiften. Anledningen är myndighetsbeslut, höjda skatter och ökade kostnader. Men även efter nyår kommer Jämtkrafts lokala kunder att ha landets lägsta elpris.

Publicerad 2005-12-15

Ökade investeringskrav höjer nätavgiften Jämtkraft har långsiktigt arbetat med underhåll och förnyelse av elnätet, men ändå kunnat hålla låga nätavgifter. De senaste fem åren har de årliga investeringarna i elnätet legat mellan 40 och drygt 60 miljoner kronor. I spåren av stormen Gudrun har riksdagen fattat beslut om skärpt lagstiftning som kräver ytterligare investeringar.  

Fram till 2009 pågår också arbetet med att byta ut alla nätkunders elmätare till fjärravlästa sådana för att klara lagkravet på månadsavläsningar.  

Från årsskiftet höjer vi därför elnätavgiften med i genomsnitt 2 öre per kilowattimme inklusive moms.  

Höjda skatter ger högre elpris Vid årsskiftet höjs lokalpriset med 3,75 öre per kilowattimme inklusive moms. Det beror främst på ökade kostnader i form av skatter; fastighetsskatt på vattenkraft och effektskatt på kärnkraft. En bidragande orsak är också att vår egen elproduktion inte räcker till för regionens behov och att vi därför måste köpa in mer, dyrare, el från elbörsen.  

Dessutom höjs elskatten från årsskiftet med 0,7 öre per kilowattimme, vilket med moms blir cirka 0,9 öre.  

Totalt stiger kostnaden för el och nät med i genomsnitt knappt 7 öre per kilowattimme, inklusive moms. Skatter och moms står för 4 öre av höjningen.  

Jämtkrafts lokalpris på el är fortsatt Sveriges absolut lägsta, 20 öre/kWh exklusive skatter och avgifter.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Bengt Eriksson, försäljningschef, 063-14 91 70, 070-650 86 38