Prisjusteringar på el – men fortfarande Sveriges lägsta elpris

Jämtkrafts ambition är att alltid hålla långsiktigt låga priser. Trots det höjer vi från och med 1 oktober motvilligt lokalpriset på el inom våra ägarkommuner med 8 öre per kWh från 24 öre/kWh till 32 öre/kWh.

Publicerad 2006-09-15

Efter en torr vinter och sommar är vattennivåerna i våra magasin de lägsta på 25 år. Den nederbördsmängd som fallit fram till nu är normal och kompenserar inte den tidigare torkan. Därför räcker vår egen produktion inte till för att förse regionen med den el som behövs, utan vi är tvungna att köpa in dyrare olje-, gas- och kolproducerad el på elbörsen.

Vårt lokalpris är trots höjningen fortfarande Sveriges lägsta elpris. Medelpriset för de tio största elhandelsbolagen i Sverige ligger för närvarande på 63,4 öre/kWh. (Eon, Vattenfall, Fortum, Storuman, Luleå, Umeå, Skellefteå, Fyrfasen, Telge och Plusenergi.)

För elkunder hos Jämtkraft blir den totala kostnadsökningen cirka 200 kr/år om du bor i lägenhet med förbrukning 2 000 kWh,500 kr/år om du förbrukar 5 000 kWh och 2 000 kr/år om du har en eluppvärmd villa med förbrukning 20 000 kWh. Prisjämförelsen inkluderar skatt och moms.

Tyvärr är tendensen att elkostnaderna är på uppåtgående. Nya lagkrav från stat och EU, som exempelvis avbrottsförsäkring, handel med utsläppsrätter och månadsavläsningar, ökar våra kostnader. De stigande olje- och gaspriserna påverkar inte bara bensinpriset utan även elpriset. Känsligheten har också ökat i och med att elkonsumtionen i Sverige ökar samtidigt som produktionskapaciteten minskat.

För mer information:
Håkan Roos, tfn 070-621 85 86 eller marknadschef Ulla Möller, tfn 070-687 69 97.