Problem med vår fakturering

Ett problem i vårt faktureringssystem medförde att fakturan för juni månad aldrig skickades ut. Nu har en del av våra kunder fått en påminnelse om att betala fakturan eftersom förfallodagen var 11 augusti. Du som har drabbats av detta ska naturligtvis bortse från påminnelsen och avgiften om 50 kronor.

Publicerad 2008-08-21

En kopia på fakturan för juni månad skickas nu till berörda kunder och vi förlänger förfallodagen till 11 september.

Vi är mycket ledsna över det obehag påminnelsen kan ha orsakat dig och hoppas på överseende.