Regeringen missar chans till ”bredband åt alla”

Elbolagen investerar 50 miljarder på att vädersäkra elnätet fram till 2011. De nya elkablarna kan till låg kostnad kompletteras med optisk fiber. Men om regeringen inte lyder expertmyndighetens råd och riktar ekonomiskt stöd till bredbandsutbyggnaden, så missar vi århundradets chans att etablera Sverige som IT-nation.

Publicerad 2007-05-09

Det skriver företrädare för Jämtkraft och tre jämtländska kommuner i en debattartikel i dagens Östersunds-Posten.

Elbolagen investerar 50 miljarder på att vädersäkra elnätet fram till 2011. De nya elkablarna kan till låg kostnad kompletteras med optisk fiber. Men om regeringen inte lyder expertmyndighetens råd och riktar ekonomiskt stöd till bredbandsutbyggnaden, så missar vi århundradets chans att etablera Sverige som IT-nation. Det skriver företrädare för Jämtkraft och tre jämtländska kommuner i en debattartikel i dagens Östersunds-Posten.  

– Sverige har halkat efter i bredbandsutvecklingen under de senaste åren. I samband med det omfattande arbete som pågår med att vädersäkra elnäten har vi ett unikt tillfälle att vända utvecklingen och återta en tätposition inom IT-området, säger Melcher Falkenberg, vd på Jämtkraft Telecom.

Sedan stormen Gudrun drog fram över Sydsverige för två år sedan har i genomsnitt 21 mil elledning i hela Sverige åtgärdats varje vecka. Hos Jämtkraft är bredband en del av verksamheten och överallt där bolaget gräver ned elledning förbereds det för optisk fiber. Men detta gäller långtifrån alla nätbolag i landet.    

Expertmyndigheten PTS konstaterar i en färsk rapport att det är ”orimligt att anta att enbart kommersiella krafter är tillräckliga” för att det IT-politiska målet ”bredband åt alla senast 2010” ska kunna uppnås. PTS föreslår därför att en dryg miljard kronor ska avsättas i stöd för vidare utbyggnad av bredbandsinfrastruktur, varav hälften hämtas från EU:s strukturfonder.

– Varje vecka täcks mängder av kabeldiken över utan att möjligheten att samförlägga elkabel med optisk fiber utnyttjas. Det är ett enormt samhällsekonomiskt slöseri, säger Melcher Falkenberg.

Vad regeringen hittills har gjort är att ge landets länsstyrelser i uppdrag att, med en öronmärkt budget på två miljoner kronor, ”verka för” ökad samförläggning.

– En symbolisk summa på två miljoner gör knappast någon nytta i sammanhanget. För att nätbolagen ska engagera sig i en bransch där de saknar egna ekonomiska intressen krävs det att regeringen och infrastrukturminister Åsa Torstensson lyssnar på den ansvariga myndigheten och snabbt vidtar kraftfulla åtgärder, säger Melcher Falkenberg.  

Undertecknare är Jens Nilsson, kommunalråd Östersunds kommun, Maria Söderberg, kommunalråd Krokoms kommun, Eva Hellstrand, kommunalråd Åre kommun, Nils Ericsson, ordförande Jämtkraft Elnät AB och Melcher Falkenberg, vd Jämtkraft Telecom.

För vidare information, kontakta:

Melcher Falkenberg, vd Jämtkraft Telecom Telefon: 063-14 90 25 eller 070-689 67 19