Rekordlågt elpris - tack vare vårflod och vattenkraft

Elpriset är det lägsta på åtta år, och 34 procent lägre jämfört med maj förra året. Eftersom elpriset styrs av tillgång och efterfrågan är det vattenkraftens höga elproduktion tack vare vårfloden samt att elanvändningen är relativt låg som sätter det låga elpriset.

Publicerad 2015-06-04

jämtkrafts vattenkraftverk i kattstrupeforsen

När maj månad summerades på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot konstaterades att elpriserna är de lägsta sedan år 2007. Det genomsnittliga priset för Stockholm var nästan 12 procent lägre än i april och hela 34 procent lägre jämfört med maj förra året.

Som på alla marknader där varor köps och säljs, så följer elpriset tillgång och efterfrågan. Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker på Svensk Energi förklarar:

- Just nu har vi låg efterfrågan på el på grund av låg aktivitet inom industrin och för att vi som konsumenter använder mindre el sommartid. Samtidigt har vi stor tillgång på el eftersom vi är mitt i vårfloden och vattenmagasinen håller på att fyllas på. Dessutom har det både regnat och blåst en hel del under våren.

I Norden består elproduktionen till drygt hälften av vattenkraft, cirka en femtedel vardera av kärnkraft och värmekraft och mindre än tio procent vindkraft. Tillgången på vatten har därför stor betydelse för prisutvecklingen på el. Under vattenrika år, då tillrinningen överskrider medelvärdet, sjunker råkraftspriserna på elbörsen Nord Pool Spot. Omvänt gäller vid torrår - då stiger priserna och producenterna behöver spara på vattnet för att klara de kallaste topparna under vintern.

De förväntade framtida priserna ligger på rekordlåga nivåer. Det genomsnittliga månadspriset på elbörsen för juli prissätts för närvarande till drygt 10 öre/kWh.

Magnus Thorstensson fortsätter:

- Temperaturerna har varit något lägre i år och snösmältningen i fjällen har försenats vilket medfört att vårfloden är både lite senare och mer utdragen än normalt och priserna pressas ner under juli. Samtidigt återkommer ett antal kärnkraftreaktorer i drift efter det årliga underhållet vilket ytterligare sänker priserna.

Källa:www.svenskenergi.se/Pressrum/Nyheter/Rekordlagt-elpris---tack-vare-varflod-och-vattenkraft/