Rekordproduktion ger bra resultat för Jämtkraft

Publicerad 2013-03-26

Under 2012 fortsatte priserna att falla på elmarknaden. Jämtkraft gör trots
detta ett bra resultat, mycket tack vare den rekordstora egna produktionen av el
från förnybara källor.


- Vi har lyckats bra under 2012 och gör en vinst på 300 miljoner kronor, vilket är glädjande. Koncernen är inne i en kraftig investeringsperiod, samtidigt som elpriserna är historiskt låga. Välvårdade kassaflöden är därför en förutsättning för vår fortsatta satsning på elproduktion från förnybara källor, säger Anders Ericsson, vd för Jämtkraft.

Det affärsområde som varit mest lönsamt är Elkraft, som står för Jämtkrafts produktion av förnybar el från vatten- och vindkraft. Vattenkraften producerade under året 1124 GWh och vindkraften 80 GWh. Tillsammans med 201 GWh från kraftvärme och biogas blir detta mer än Jämtkraft producerat någonsin.

Återbäringen till våra kunder i ägarkommunerna Östersund, Krokom och Åre, genom låga priser på el, elnät och fjärrvärme, hade under 2012 ett sammanlagt värde av 252 miljoner kronor, jämfört med genomsnittliga priser i Sverige.

För ytterligare information kontakta:
Anders Rubensson, pressansvarig 063-57 74 72