Reparation på djupt vatten

På kort tid har Frösön haft tre större strömavbrott. En orsak är sjökabeln som ligger på Storsjöns botten mellan Östersund och Frösön. Den här veckan pågår reparationer av ledningen till sjöss.

Publicerad 2018-06-25

kabelkarta

Båttrafikanter på Storsjön uppmanas till försiktighet när de passerar mellan Östersund och Frösön. Jämtkraft utför reparationsarbeten på en sjökabelledning mellan Odensvik/Minnesgärde på Östersundssidan och Frösö Strand på Frösöns södra sida. 

– Felet på kabeln är där det är cirka 50 meter djupt. Dykare jobbar på måndagen med att lyfta upp kabeln på en flytande plattform där reparationen kan ske ovan vatten. Vi räknar med att arbetet kommer att pågå hela veckan, säger Jens Halvarsson, Jämtkraft Elnät.

Reparationsarbetena pågår i området mellan Odensvik/Minnesgärde på Östersundssidan och Frösö Strand på Frösöns södra sida. Boende och verksamheter berörs inte av reparationsarbetet. Däremot påverkas båttrafiken på Storsjön.

– Vi uppmanar båttrafikanter i det här området att köra försiktigt. Området kan också delvis komma att spärras av när hela ledningen är upplyft. Sjökabelledningen som normalt ligger på botten kommer att hållas flytande med hjälp av flytblåsor, det kommer att se ut som ett antal bojar i vattnet, säger Jens Halvarsson.  

Kontakt:
Jens Halvarsson, Jämtkraft Elnät
063-14 93 78
jens.Halvarsson@jamtkraft.se