RES bygger fem vindkraftverk åt Jämtkraft

Vindkraftsföretaget RES Skandinavien AB i Östersund säljer en nyckelfärdig vindkraftsanläggning i Malå i Västerbotten till det jämtländska energiföretaget Jämtkraft.

Publicerad 2006-01-20

– Det är ett viktigt steg i vårt arbete med att utveckla vindkraften i Sverige och Norge, säger Mats Swensson vd i RES Skandinavien. Det ska bli roligt att lämna över nyckeln till en helt ny anläggning. Affären med Jämtkraft innebär att det jämtländska energiföretaget utökar sitt innehav av vindkraft.

– Det är ett led i vår långsiktiga satsning på förnybar energi, säger vd Henrik Grill.

De fem vindkraftverken ska byggas på Hornberget i Malå kommun i Västerbottens län. Effekten blir sammanlagt 10 MW, och anläggningen kommer att producera ca 30 GWh per år vilket motsvarar hushållsel till ca 5000 villor. Anläggningen kommer att stå färdig under vintern 2006/07.

Ett konkret resultat av etableringsplanerna är att RES Skandinavien bidragit till bredbandsanslutningen i området, något som också krävs för vindkraftverkens drift.

Nästkommande projekt för RES Skandinavien är 13 vindkraftverk i Tysvaer kommun, Rogaland, Norge, samt 48 vindkraftverk i Alavattnet i Strömsunds kommun i Jämtland.

För ytterligare upplysningar:
Mats Swensson, vd för RES Skandinavien, tfn 063- 14 08 81 eller 070 – 318 31 00. Henrik Grill, vd Jämtkraft, 063-14 90 00 eller Ulf Lindqvist, 070-582 61 43.

RES Skandinavien AB, med huvudkontor i Östersund är ett dotterbolag inom RES Gruppen* i Storbritannien - ett av världens ledande vindkraftsföretag. Borevind AB (publ) fullbordar inom kort förvärvet av 20 % av bolaget, som utvecklar, finansierar och bygger vindkraftsanläggningar i Sverige, Norge och Finland.

Jämtkraft AB med kontor i Östersund är ett energiföretag med lokal förankring och miljöprofil. Företaget producerar, distribuerar och säljer el och fjärrvärme samt erbjuder bredbandsnät.

* RES - Renewable Energy Systems