Rekordlågt elpris ger svagt resultat

Jämtkraftkoncernen redovisar en vinst på 134 miljoner kronor för 2014. I jämförelse med tidigare år är det ett svagt resultat som till största delen beror på att utbudet av energi är större än efterfrågan vilket har pressat ner elpriset till en mycket låg nivå.

Publicerad 2015-04-08

– Vi såg att det här skulle inträffa och förberedde oss inför 2014 genom att dra i bromsen för såväl kostnader som investeringar. Utan dessa åtgärder hade vi redovisat ett betydligt sämre resultat, säger Anders Ericsson vd Jämtkraft AB.

Orsaken till de nya förutsättningarna på energimarknaden är framförallt utvinning av skiffergas i USA och snabb utbyggnad av vindkraft i Norden – samtidigt som det råder en global lågkonjunktur som dämpar elanvändningen.

– Under året har vi arbetat framgångsrikt med vårt effektiviseringsprogram. Tack vare det kommer vi att på lite längre sikt vara tillbaka på den nivå som motsvarar ägarnas avkastningskrav, säger Anders Ericsson vd Jämtkraft AB.

Från och med 2014 tillämpar bolaget det nya regelverket för redovisning, K3, som gäller för större företag. En ny värderingspolicy har implementerats, och sammanlagt har Jämtkraft skrivit ner anläggningstillgångar till ett värde av 120 miljoner kronor.

Vindkraftsparken i Sjisjka har skrivits ner med nästan 60 miljoner till följd av det låga elpriset. De mindre fjärrvärmeanläggningarna utanför Östersund har också skrivits ner med nästan 60 miljoner.

Resultatet för affärsområde Värme, 17 miljoner kronor, påverkas dels av avskrivningen men också av det låga elpriset och den rekordvarma vintern.

– Affärsområde Elnät redovisar en vinst på 120 miljoner kronor, vilket betyder att vi börjar närma oss den nivå som motsvarar sig avkastningskravet på anläggningstillgångarna, säger Anders Ericsson.

Elnät har under åren 2006-2011 investerat drygt en miljard kronor i att vädersäkra elnätet vilket också dragit ner tidigare års resultat.

Jämtkraft har under 2014 invigt två stora investeringar i förnybar energi. På Mullberget står den nya vindkraftparken som kommer att producera förnybar energi till 50 000 hushåll. I Hissmofors har den nya vattenkraftsstationen invigts. En investering på en miljard kronor som kommer att ge el till 64 000 hushåll. Sammantaget är de båda anläggningarna två viktiga steg mot Jämtkrafts mål om fördubblad produktion av förnybar el.

För pressinformation:
Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft, 063-57 74 72