Förbättrat resultat trots rekordlågt elpris

2015 års bokslut för Jämtkraftkoncernen uppvisar en vinst på 153 miljoner kronor, efter finansiella poster, vilket kan jämföras med 134 miljoner 2014. Trots förbättringen når resultatet inte upp till ägarnas avkastningskrav.

Publicerad 2016-04-11

svartvit bild på handölsforsen.

- Vi är inte nöjda med resultatet men utifrån de rådande marknadsförutsättningarna får vi ändå bedöma det som acceptabelt, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft.

Lågt elpris

Under 2015 nådde elpriset nya bottennivåer vilket har slagit hårt mot Jämtkrafts elproduktion, med sammanlagt 150 miljoner kronor i nedskrivningar som följd. Resultat före ned- och avskrivningar landar på 361 miljoner.

- Det är egentligen ett bra underliggande resultat som visar att vi inom organisationen har jobbat hårt med att minska våra kostnader och att vi lyckats i vår strävan att hitta synergier mellan koncernens bolag, säger Anders Ericsson.

Väsentliga händelser 2015

Under hösten, 2015, renodlades koncernens tillgångar i Nordnorge vilket har medfört att Jämtkraft numer har ett direkt ägande i Salten Kraftsamband med 23,7 %. I november gick Jämtkraft in som delägare i Clever Sverige tillsamman med Öresundskraft. Clever tillhandahåller laddlösningar för elbilar.

Nyckeltal för 2015

  • Koncernens omsättning minskade med 518 miljoner kronor under året, motsvarande 11,6 procent.
  • Rörelsens kostnader minskade med 591 miljoner under året, vilket motsvarar 14,2 procent.
  • Rörelseresultatet, efter av- och nedskrivningar, ökade med 73 miljoner, jämfört med tidigare år, till 361 miljoner.
  • Soliditeten uppgick till 27,6 procent och räntabilitet på eget kapital före skatt uppgick till 6,3 procent.
  • Utdelningen till ägarkommunerna föreslås bli 32 000 000 kronor vilket motsvarar 253,97 kronor per aktie.

För pressinformation:
Karin Bodén, pressinformatör Jämtkraft, 063-57 74 72