Positivt resultat trots tuffa marknadsförutsättningar

Jämtkraftkoncernen redovisar ett resultat om 124 miljoner kronor för 2016, vilket bedöms som tillfredsställande mot bakgrund av rådande marknadsförutsättningar. Elpriset har fallit kraftigt under den senaste treårsperioden och marknaden i stort har präglats av stor turbulens.

Publicerad 2017-03-21

Jämtkrafts affärsområde elproduktion har påverkats negativt och redovisar en kraftig nedgång av resultatet medans de övriga affärsområdena; värme, elhandel och elnät visat sig stå emot bättre och sammantaget står Jämtkraftkoncernen stadigt.

- Trots en rätt dramatisk situation på energimarknaden har Jämtkraft fortsatt stå stabilt. Jag är nöjd över det hårda arbete vi lagt ner för att hålla kostnaderna nere, även om jag tyvärr måste konstatera att det ekonomiska resultatet inte motsvarar ägarnas avkastningskrav, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft.

Resultatet före skatt, 124 miljoner kronor, motsvarar cirka hälften av ägarnas avkastningskrav. Bakgrunden är bland annat det låga elpriset som har lett till sämre lönsamhet för flera av koncernens affärsområden, men också lett till betydande nedskrivningar främst på vindkraft.

- Vi har under de senaste åren expanderat betydligt inom förnybar elproduktion. Målet är att till 2020 öka vår förnybara elproduktion med 1 TWh jämfört med år 2009. Vilket innebär en nära nog fördubbling. När vi nu sammanställer räkenskaperna för 2016 ser vi att vi redan i stort sett uppnått detta mål, säger Anders Ericsson.

Under de tre senaste åren har terminspriserna på el fallit med cirka 40 procent och certifikatspriserna har haft ett ännu mer dramatiskt prisfall. Det har lett till att Jämtkraft, liksom många andra i energibranschen, har tagit betydande nedskrivningar. Rensat från alla engångseffekter är Jämtkrafts resultat i nivå med ägarnas avkastningskrav.

-Jämtkraft har under den här tiden har arbetat med ett effektiviseringsprogram där vi genomlyst alla verksamheter. Eftersom vi ser att det underliggande resultatet är gott, så är min bedömning att bolaget är välanpassat och kommer att leverera bra när elpriset nu så smått vänder uppåt igen, säger AnnSofie Andersson, styrelseordförande Jämtkraft.

Jämtkraft koncernen

Resultaträkning Mkr 2016 2015
Rörelsens intäkter 4 259 3 939
Rörelseresultat 403 361
Resultat före skatt 124 153

För pressinformation: Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft, 063-57 74 72