Rivning av olovliga byggnader nedströms Hissmofors kraftverk

Publicerad 2012-07-06

Det finns ett antal olovliga byggnadsverk och anläggningar nedströms Hissmofors kraftverk, på Jämtkraft AB:s fastigheter. Jämtkraft vill nu uppmana dem som använder byggnaderna att riva eller flytta dem.

– Det är en säkerhetsfråga – vi kan inte tillåta att man har till exempel båthus och bryggor så nära vattnet efter kraftverket, eftersom det skulle få så allvarliga konsekvenser om något skulle hända, säger Leif Byström, som är avdelningschef på Jämtkrafts markavdelning.

Nedströms Hissmofors kraftverk finns ett antal byggnadsverk och anläggningar på Jämtkraft AB:s fastigheter, som inte används av Jämtkraft själva. Det kan till exempel röra sig om båthus, mindre stugor och bryggor. Byggnadsverken och anläggningarna saknar i vissa fall bygglov. Det kan även strida mot strandskyddet att bygga så nära vattnet som man gjort. Därför har Krokoms kommun uppmanat fastighetsägaren Jämtkraft att riva vissa byggnader.

Jämtkraft jobbar dessutom med att inventera vilka byggnader som finns på våra fastigheter. Att riva eller flytta byggnaderna nedströms Hissmofors kraftverk är en del i det arbetet. Jämtkraft avser att riva dem efter den 30 september.

– Vi är angelägna om att nå ut med den här informationen nu för att ge dem som satt upp byggnaderna en chans att själva flytta eller ta hand om dem. Eftersom vi inte vet vilka som använder de här byggnaderna så försöker vi nu kontakta dem med annonser i lokalpressen och skyltar på plats, säger Leif Byström.

För ytterligare information:

AnnaLena Fastesson, stf pressansvarig, 063-57 74 72