Så fixade Jämtkraft värsta snösmockan

Miljardsatsning på vädersäkring, personal med lokalkännedom och bra entreprenörer. Så klarade Jämtkraft största snöfallet på 15 år utan stora störningar.

Publicerad 2021-03-30

två män i gula arbetskläder åker skoter för att inspektera elnätet.

Mycket har hänt sedan 2006, då 15 000 elnätskunder drabbades av strömavbrott efter kraftiga snöfall och det tog veckor av hårt jobb innan alla hushåll fick tillbaka sin el igen. 

– I dag är vi betydligt bättre rustade med de investeringar vi gjort på vädersäkring av elnätet. Ett arbete som gör skillnad för våra kunder. Det visar sig svart på vitt vid sådana här extrema förhållanden, säger Jens Halvarsson, sektionschef Jämtkraft Elnät. 

Åtgärder för att kunna hantera extremt väder pågår ständigt hos Jämtkraft. De senaste 15 åren har vi satsat 1 miljard på förbättringar och åtgärder. Vi har bland annat grävt ned 130 mil ledningsnät, 80 mil luftledning har bytts ut från oisolerad till isolerad och ett stort arbete har lagts ned på trädsäkring och breddning av ledningsgator. 

– Det skogliga underhållet har varit omfattande, så att vi kan känna oss trygga både när det vker ned snö och när det blåser, säger Jens Halvarsson. 

Personalen gör ett jättejobb 

Förutom de bakomliggande investeringarna krävs ett kontinuerligt förebyggande arbete. Innan vinterns riktigt stora snöfall låg det redan mycket snö i terrängen, vilket krävde både röjning av ledningsgator och avvisning av snö från ledningar.  

 Det jobb som påbörjades efter nyår och genomfördes inför det stora snöovädret var viktigt för att vi inte skulle få flera störningar än de som ändå skedde under de mest snörika dygnen. Jag är stolt över vår erfarna och kompetenta personal som gör ett jättejobb, säger Pär-Erik Petrusson, avdelningschef Jämtkraft Elnät. 

Även Jens Halvarsson hyllar Jämtkrafts personal ute på fältet. 

– Att vi har personal som är oerhört kompetenta och har stor lokalkännedom gör att vi kan jobba effektivt och snabbt. Vår personal är verkligen elhjältar där ute. Därför är det så angeläget att vi med flera pensionsavgångar nu rekryterar ny personal för att bibehålla den styrka vi har, säger han. 

Tekniker klättrar på ledningsstolpe i snörikt landskap.

Få avbrott 

Samarbetet med alla duktiga entreprenörer är också en viktig faktor för att lyckas. 

– Förutom att vår personal verkligen är på tå när det smäller till, så måste våra fantastiska lokala aktörer nämnas. Utan deras hjälp skulle vi inte så snabbt kunna vara på plats och åtgärda de problem som uppstår, säger Jens Halvarsson. 

Vid besiktning med helikopter av Jämtkrafts luftledningar efter det kraftiga snöfallet upptäcktes endast 75 fel. Det var saker som behövde åtgärdas, men som i de flesta fall inte orsakade strömavbrott. 

 Om vi inte vädersäkrat hade många av de här felen gjort våra kunder strömlösa, säger Pär-Erik Petrusson.  

Fakta: 

Omfattning: 870 mil elnätsledningar och 63 000 kunder 

Årliga investeringar i belopp: 100 miljoner