Samarbete för att nå miljömål

Göteborgsbaserade Balder är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Med cirka 1200 bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter inom koncernen finns stora möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle genom verksamheten – något som också är högt prioriterat hos Balder. Som ett led i detta har de valt att samarbeta med Jämtkraft i energifrågor.

Publicerad 2016-10-13

visionsbild över långströmsallén på hisingen i göteborg

Visionsbild över Långströmsallén på Hisingen i Göteborg – ett av Balders kommande bostadsrättsprojekt.
Illustration: Abako.

– När kommande generationer utvärderar de beslut vi tar i dag vill jag att de ska uppskatta det vi gjort och se att det vi åstadkommit har gett dem en bra grund. Det är vårt ansvar och åtagande som jag vet att vi delar med Jämtkraft, säger Erik Selin, vd för Balder.

Flexibel och smidig process

Erik Selin, Balder

Balders affärsidé är att med lokal förankring förvärva, utveckla och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter belägna på orter som växer och utvecklas positivt. De senaste åren har bolaget även expanderat utanför Sveriges gränser genom att förvärva fastigheter i Danmark och Finland.

Jämtkrafts dotterbolag Scandem är elleverantör åt Balder.

– De har verkligen underlättat för oss genom att ha en smidig process och erbjuda koncernövergripande lösningar. Det har gjort att vi kunnat utöka vår användning av förnybar energi betydligt snabbare än vi hade vågat hoppas, berättar Erik Selin.

”Mycket trygg partner”

Med Balders inriktning på tillväxt blir utmaningen för Jämtkraft och Scandem att hantera både volymen och ett föränderligt fastighetsbestånd. Och det har fungerat mycket bra, berättar Erik Selin:

– De är väldigt flexibla samtidigt som de hjälper oss att nå vara miljömål. Scandem och Jämtkraft har stor erfarenhet och kompetens inom dessa områden, vilket gör dem till en mycket trygg partner för oss. Därmed kan vi fokusera på vår kärnverksamhet och det vi är bra på: fastigheter.


Text: Josefin Svenberg

Vill ni också blir vår företagspartner?

Partnersamarbete förenar nyttan av ett starkt lokalt förankrat varumärke med en högkvalitativ produkt och en trygg administration. Tillsammans med er kan vi erbjuda kunderna attraktiva och lönsamma produkter.
Läs mer om vad vi kan erbjuda partners