Sänkning av elberedskapsavgiften

”Regeringen beslutade den 25 juli 2019 om en ändring av förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift. Ändringen innebär en sänkning av elberedskapsavgiften”- Elsäkerhetsverket.

Publicerad 2019-10-18

elledningar

I januari varje år betalar alla Jämtkraft Elnäts, samt övriga elnätsbolags, kunder en elberedskapsavgift. Elberedskapsavgiften administreras av Affärsverket svenska kraftnät och ska täcka kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288). Avgiften tas ut via ditt lokala Elnätsbolag.

Från och med 1 september 2019 har regeringen beslutat att sänka elberedskapsavgiften från 45 kronor/år till 39,60 kronor/år för lågspänningskunder samt från 2447 kronor/år till 2129 kronor/år för högspänningskunder.

Skillnaden ska betalas ut retroaktivt från och med 1/1 2019 så snart som möjligt. För att tillmötesgå den nya lagen kommer Jämtkraft Elnät att justera din faktura genom att dra av motsvarande belopp på den faktura du får i oktober 2019.

De kunder som lämnat oss efter 1/1 2019 har även de rätt att få tillbaka mellanskillnaden (5,40 kronor för lågspänningskunder respektive 318 kronor för högspänningskunder).

Då Jämtkraft Elnät har en tydlig miljöpolicy, så har vi valt att skänka summan för våra lågspänningskunder, 13 100 kronor, till välgörande ändamål. Istället för att administrera och skicka ut en pappersfaktura på -5,40 kronor till de drygt 2 000 kunderna, vilket skulle kosta vår miljö många transporter och utsläpp, tror vi att de pengarna kan användas till ett ädlare syfte.

Valet för Jämtkraft Elnät blev Surfbukten som är en mötesplats på Frösön för människor, både unga och gamla. Surfbukten är en plats där du kan hänga eller testa aktiviteter gratis och drivs av engagemang, idéer och människor. Vi hoppas att vårt lilla bidrag kan ge fler människor chans att hitta ny inspiration och nya tillhörigheter.