Siemens levererar vindkraftverk till Mullbergs Vindpark

Publicerad 2012-11-21

Upphandlingen av turbinleverantör till Mullbergs Vindpark i Rätan är nu avslutad. Vindkraftverken kommer att levereras av Siemens.

Jämtkraft och Skanska Infrastructure Development investerar tillsammans i vindkraftsanläggningen Mullbergs Vindpark, en totalkostnad på cirka 1,2 miljarder kronor. Anläggningen omfattar 26 vindkraftverk och Skanskas och Jämtkrafts ägarandel uppgår till 50 procent vardera. Vindkraftverken levereras av Siemens och kommer att ha en sammanlagd effekt på 78 MW och en total höjd på 180 meter.

– Det är glädjande att vi nu kommit gång med byggandet av Jämtkrafts första vindkraftspark i Jämtland. Detta ligger helt i linje med vår målsättning att skapa tillväxt i samarbete med andra, säger Tommy Borgh, ansvarig för elproduktion på Jämtkraft.

Den nya vindkraftsparken kommer att ha en årsproduktion om ungefär 245 GWh, vilket kommer att kunna försörja cirka 50 000 hushåll med el.

Skanska går in i projektet som investerare och byggentreprenör och Jämtkraft bidrar med kunskaper inom elnät, produktion och elhandel.

Jemtska, ett gemensamägt bolag mellan Skanska och Jämtkraft, är byggentreprenör och svarar för byggnation av vindkraftsparken och anslutning till elnätet. Arbetet har påbörjats och elproduktion beräknas starta under senare delen av 2013. Erforderliga miljötillstånd och bygglov har erhållits.

För ytterligare information kontakta:
Tommy Borgh, chef förnybar elproduktion, 072-728 96 57
Anders Rubensson, pressansvarig, 063-57 74 72