Skanska och Jämtkraft bildar bolag för vindkraftsutbyggnad

Publicerad 2009-06-30

Skanska och Jämtkraft, Jämtlands ledande energibolag, bildar ett gemensamägt bolag för att erbjuda en komplett uppsättning tjänster inom etablering av vindkraftsparker i Sverige.

Bolaget riktar sig till landets vindkraftsbolag, med planer för cirka 4 000 nya vindkraftverk i Sverige fram till år 2016.

- Genom att kombinera våra kompetenser kan vi erbjuda vindkraftsbolag ett effektivt och heltäckande koncept vid etablering, säger Erik Berntson, regionchef på Skanska. Bolaget bygger vidare på ett redan beprövat samarbete kring elledningsnätet i Jämtland.

Det nya bolaget erbjuder ett helhetskoncept där man på kundens uppdrag hanterar tillståndsfrågor, beredningar, marklösen, byggande av vägar och fundament samt nät- och kabelförläggning. Kunderna kommer att kunna dra nytta av Skanskas rikstäckande organisation inom byggnation och Jämtkrafts kompetens inom planering och anslutning av elnät.

- Den snabba utbyggnaden av vindkraft i Sverige ställer krav på nya lösningar för att lösa allt från projektering till byggnation, säger Anders Ericsson, VD för Jämtkraft. Ihop med Skanska bildar vi ett effektivt team, rustat för att möta vindkraftbolagens önskemål och krav.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan-Arle Karlsson, Skanska Sverige, Tel: 070-310 23 66
Jan-Åke Sjölund, Jämtkraft, Tel: 070-313 01 93

Direktnummer för media, Tel: 010-448 88 99

Om Jämtkraft

Jämtkraft har i 120 år arbetat med energiförsörjning och har lång och bred erfarenhet inom planering och byggande av elnät. Vår egen produktion av el och värme är till nära 100 procent förnybar och baseras på vatten, vind och biokraftvärme. Vi erbjuder också bredband via fiberkabel till företag och hushåll, även i glesbygd.

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2008 till drygt 30 miljarder kronor. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan