Snart går solen upp över Östersund

Planerna på en solpark i Östersund går vidare, men byggstarten skjuts upp fram till sensommaren 2019. Vi hoppas att alla som har anmält intresse har tålamod att vänta på solenergin.

Publicerad 2018-11-14

sol över östersund

Det är många som har anmält intresse för andelsägande i Östersunds solpark. Jättekul tycker vi, samtidigt som vi måste informera om att byggstarten skjuts upp till slutet på sommaren 2019. Anledningen är att man i sommar måste göra kompletteringar i den samrådsprocess som pågår med Länsstyrelsen.

Hänsyn till naturmiljön

Det som behöver göras är inventeringar för att undersöka om några särskilda åtgärder behöver vidtas med hänsyn till naturmiljön i området. Byggstarten av parken skjuts därför upp till sensommaren, med planerad driftsättning under oktober.

Det går fortfarande att anmäla sitt intresse i formuläret nedan. Vi kommer under processens gång att uppdatera er om bygget.

Fakta om Östersunds solpark

Solcellsparken blir sex hektar stor och placeras på Östersundshems mark mellan Jämtkraft arena och E14. Bygget påbörjas mest troligt under sensommaren 2019 och anläggningen beräknas kunna leverera el några månader därefter. Årligen produceras cirka 3 000 MWh el, vilket räcker till hushållselen i ungefär 1000 lägenheter.

Parken byggs av Jämtkraft och finansieras av Jämtkraft tillsammans med Östersundshem men kommer efter uppförandet att ägas av företag och privatpersoner genom andelar i en ekonomisk förening. En ägarandel i Östersunds solpark kommer att kosta en knapp tusenlapp och ger ca 100 kWh solel per år.