Södra om att vara partner till Jämtkraft

Södra är landets största tillverkare av förnybar el från biobränsle. Genom ett unikt samarbete sköter Jämtkraft all deras administration och kundtjänst.

Publicerad 2016-04-13

gustav tibblin arbetar på södra som är jämtkrafts företagspartner

Gustav Tibblin, direktör för affärsutveckling på Södra. Foto: Pressbild

Södra, som samlar 50 000 sydsvenska skogsägare, var tidiga med att driva förnybar energianvändning. Södra El grundades när föreningens massafabriker plötsligt inte bara var självförsörjande på el – de producerade dessutom ett stort överskott.

– Vi ville erbjuda skogsägarna grön el från skogen och med rötterna i Småland är vi naturligtvis kostnadsmedvetna. I stället för att själva bygga upp datasystem och starta en kundtjänst med egen personal, kontaktade vi Jämtkraft. De är jätteduktiga på vad de gör och sköter numera all administration åt oss, så bolaget Södra El har inte en enda anställd, berättar Gustav Tibblin, direktör för affärsutveckling på Södra.

Förnybar el från skogen

I dag är drygt 7 000 skogsägare kunder hos Södra El.

– Södra är medlemmarnas verktyg för att kunna leva på skogen och de har ett stort förtroende för oss. De vill ha förnybar el från skogen till riktiga låga priser – sedan ska resten bara fungera, och det tar Jämtkraft hand om. Samtidigt kan vi fokusera på andra saker som vi är bättre på, säger Gustav Tibblin.

”Både vi och våra elkunder vinner på 
samarbetet med Jämtkraft”

Genom åren har samarbetet utökats och Scandem, Jämtkrafts helägda dotterbolag, har numera balansansvaret för elanvändningen i Södras anläggningar. Dessutom kan man erbjuda medlemmarna att installera solcellsanläggningar för att bli självförsörjande och sälja överskottsel tillbaka till Södra.

Enligt Gustav Tibblin är det framför allt tre saker som gör att samarbetet fungerar så bra: människorna, ledningen och värderingarna.
– Människorna är kanske allra viktigast – Jämtkrafts medarbetare möter våra kunder dagligen och hjälper till med allt från kundtjänst till att sälja in nya abonnemang. Men om inte ledningen på Södra respektive Jämtkraft står bakom affären och ser fördelar med den så spelar inte det andra någon roll. Och till sist, bakom ledningen finns de värderingarna som vi på Södra delar med Jämtkraft. Då tänker jag främst på värnandet om miljön och långsiktigt värdeskapande. 

Text: Josefin Svenberg

Vill ni också blir vår företagspartner?

Partnersamarbete förenar nyttan av ett starkt lokalt förankrat varumärke med en högkvalitativ produkt och en trygg administration. Tillsammans med er kan vi erbjuda kunderna attraktiva och lönsamma produkter.
Läs mer om vad vi kan erbjuda partners