Solceller sänker Henriks och Marias boendekostnad

Henrik Liljefjäll och Maria Hansson köpte sitt 50-talshus utanför Östersund för drygt två år sedan. Tanken på att producera egen el har funnits länge och under våren 2017 bestämde de sig för att köpa och installera solceller för att bli solelsproducenter.

Publicerad 2017-08-16

solceller på henrik liljefjälls och maria hanssons tak

Henrik och Maria satte upp solceller på sitt tak tidigare i år.

Henrik arbetar som projektör för järnvägen och är mycket intresserad av och engagerad i energifrågor och när Maria började jobba som kommunikatör på Jämtkraft blev steget till att investera i en solcellsanläggning naturligt för dem båda.  

– Taket på vårt hus ligger i sydostläge, vilket är perfekt för solceller, berättar Maria.

Den främsta anledningen till att paret valt att köpa solceller är att det över tid blir en lägre kostnad för boendet, även om investeringen i sig är stor.

–  Dessutom är det en härlig känsla att få producera förnybar el till sig själv, säger Henrik.

Ökad medvetenhet kring användningen av el 

Solcellerna sattes upp i maj i år och tack vare smart teknologi kan Henrik och Maria hålla koll på hur mycket el varje solcell producerar dag för dag. 

– Allt har fungerat jättebra, produktionen sköter sig själv och en del dagar har vi till och med producerat mer el än vi trodde, säger Maria.

Paret är övertygade om att solceller är framtiden och hade de byggt ett nytt hus från grunden hade solenergilösningar varit en självklar del i husbygget.  

– Att producera egen el gör att man blir mer medveten om hur mycket el man faktiskt använder och hur man kan minska förbrukningen i hemmet ännu mer, menar Henrik.

Solceller på ett tak på en villa

Flygbild över solcellsanläggningen. 

Lagrar överskottet av el till vintern 

Jämtkrafts tjänst Dela vattnet gör det möjligt för Henrik och Maria att lagra överskottet av el som de producerar under sommaren för att kunna använda den senare under året när det är kallare och mindre sol.  

– Vi tänkte först sälja överskottselen, men nu kan vi istället använda den själva under vinterhalvåret när vi använder som mest el och den oftast är som dyrast. Det kommer att ge oss sänkta boendekostnader under vintern, berättar Maria.  

Enligt Henriks uträkningar kommer paret att kunna lagra ca 2500–3000 kWh per år, vilket betyder att de kan reducera elräkningen under vinterhalvåret med ca 14–16 kWh per dag.  

– Det motsvarar cirka en tredjedel av vår elanvändning under vintern vilket är fantastiskt, säger Henrik. 

Fakta om solcellsanläggningen

Antal: 20 solpaneler
Typ och effekt: Mono Seraphim 6,6 kWp
Beräknad årsproduktion: 6 300 kWh
Årsförbrukning: 12 500 kWh
Produktion hittills: 2 200 kWh (22 maj–15 augusti 2017)
Lagrat överskott hittills: 1 600 kWh (22 maj–15 augusti 2017)