Solen går upp över Östersund

Nu gör Jämtkraft och Östersundshem en gemensam satsning på förnybar el och bidrar till målet om en fossilbränslefri region. Till hösten sätts spaden i jorden för en av Sveriges största anläggningar för elproduktion från solen.

Publicerad 2018-06-14

solpark östersund


– Vi har alla sett ett ökat intresse för solceller, också i Östersund, och vill därför erbjuda även de som inte kan ha solceller på sitt eget tak chansen att vara med och driva energiomställningen genom andelsägande. Det här är bekväm hållbarhet, säger Erik Brandsma, VD på Jämtkraft.

Östersunds nya stadsdel Blomstergården, som planeras mellan centrum och skidstadion, kommer i hög utsträckning försörjas av solel från parken. Det görs även utrymme för privatpersoner och företag att bli andelsägare, och på så sätt få tillgång till egen solel för sin elanvändning.

 För oss på Östersundshem är detta ett steg i vår målsättning att bli fossilbränslefria senast 2030 och att själva producera förnybar el motsvarande vår elanvändning. Vi kan nu också erbjuda våra hyresgäster att få del av solelen, samtidigt som vi på ett affärsmässigt sätt säkrar vårt framtida elpris, säger Karin Österberg, Hållbarhetschef på Östersundshem.

Utveckling och efterfrågan

De senaste årens teknikutveckling och sänkta priser på solceller, tillsammans med parkens storlek, gör att ekonomin nu liknar den för en mindre anläggning på ett villatak. Men med mycket större bekvämlighet och flexibilitet.

– Jag tycker att solcellsparken verkar spännande. Dels så tror jag på solenergi generellt, och vi har tidigare funderat på att investera i vindkraft men framtiden känns ljusare för solenergi och det vill man ju bidra till. En ytterligare anledning är väl att vi i nuläget inte har någon egen mark eller villa, så då kändes det här som ett bra alternativ säger Paulina Franklin som redan har gjort en intresseanmälan.

Fakta solcellsparken

Solcellsparken blir sex hektar stor och placeras på Östersundshems mark mellan Jämtkraft arena och E14. Bygget planeras till sensommaren 2019 och anläggningen beräknas kunna leverera el ett halvår senare. Årligen produceras cirka 3 000 MWh el, vilket räcker till hushållselen i ungefär 1000 lägenheter. Parken byggs av Jämtkraft och finansieras av Jämtkraft tillsammans med Östersundshem men kommer efter uppförandet att ägas av företag och privatpersoner genom andelar i en ekonomisk förening. En ägarandel kostar runt tusenlappen och ger 100 kWh solel per år.