Stabilt jämtländskt elnät stod pall för Jan

Strömavbrotten under stormen Jan i januari var förhållandevis få och korta för Jämtkrafts kunder. Att avbrotten inte blev många och långvariga beror på Jämtkrafts förebyggande arbete med vädersäkrade elledningar.

Publicerad 2019-01-25

kraftledning

— Flyginspektionerna efter stormen Jan visar tydligt att vårt ständigt pågående arbete med att underhålla och vädersäkra elnätet är effektivt. Vårt nät har i stort sett klarat sig helt utan påverkan av stormen. Vi har lagt ned mycket arbete på förebyggande åtgärder genom att röja ledningsgator, gräva ned kablar och isolera de luftburna ledningarna, säger Per-Erik Petrusson, driftansvarig Jämtkraft Elnät AB.

Som mest var 1 100 kunder strömlösa under en kortare tid under stormen Jan 10–11 januari 2019.  De flesta kunderna fick snabbt tillbaka strömmen genom omkopplingar utan att personal behövde åka ut till platsen. De reparationer Jämtkraft behövde utföra ute i anläggningarna fick de invänta lugnare väder innan det var säkert för personalen att utföra arbetena.

Ett av Sveriges mest leveranssäkra elnät

Varje år investerar Jämtkraft mer än 50 miljoner kronor i vädersäkring och driftförbättrande åtgärder. Jämtkrafts elnät har en leveranssäkerhet på 99,99 procent. Avbrotten är få, trots ett geografiskt utbrett elnät med 860 mil ledningar som transporterar el till fler än 60 000 kunder.

— Investeringar för ett tryggt och säkert elnät är väl värda för våra kunder, ett arbete vi kommer att fortsätta med även framåt. Idag har vi ett av Sveriges mest leveranssäkra elnät och det är vi stolta över! säger Erik Brandsma, vd Jämtkraft.

Varje år samlas det in driftstörnings- och avbrottsstatistik för de svenska elnäten. Utifrån statistiken räknas leveranssäkerheten fram i procent, där 100 procent innebär att hela Sverige har el under årets alla timmar. År 2018 nådde Jämtkraft 99,99 procent, vilket är en mycket hög leveranssäkerhet.