Stadsbussar laddade med förnybar el

Snart kommer Östersund att få sin första busslinje trafikerad med elbussar som drivs av förnybar el. Det är starten på ett projekt där ambitionen är att göra kollektivtrafiken i Östersunds kommun mer miljövänlig.

Publicerad 2017-03-15

scania elbuss

Foto: Scania pressbild.

I början av 2018 kommer du att kunna åka elbuss i Östersund. Det redan påbörjade projektet har som mål att Östersunds kommun ska övergå till elbussar och därmed göra kollektivtrafiken fossilfri till 2030. Arbetet är ett samarbete mellan Östersunds kommun, Krokoms kommun, Nettbuss, Länstrafiken, Region Jämtland Härjedalen, Jämtkraft och Trafikverket. Claes-Göran Bergh från Jämtkraft är en av deltagarna i projektet.

– Eftersom vi producerar mycket förnybar el i Jämtland innebär det att bussarna kan gå på lokalproducerat bränsle. Dessutom har vi redan betallösningarna för laddinfrastrukturen på plats via Clever, vilket gör Östersund till en optimal stad för projektet, säger Claes-Göran Bergh.

Snabbladdning vid ändstationerna

Den första busslinjen som blir elförsörjd kommer att gå mellan Torvalla och Brittsbo, en sträcka på 14 kilometer. Totalt ska sex elbussar trafikera linjen som har en snabbladdstation vid varje ändhållplats.

– Elbussarna klarar bara av att köra en sträcka innan de behöver laddas och därför behövs en laddstation vid varje ändhållplats. Men varje laddning tar bara runt 10 minuter, berättar Claes-Göran Bergh.

Utmaningen med elbussar

De jämtländska vintrarna med kyla, kraftig blåst och snömodd är en utmaning för elbussarna och ställer höga krav på laddning och strömförsörjning.

– När en elbuss står stilla så klarar den att värma upp bussen, men när den åker i vind och kyla krävs mycket mer energi till uppvärmningen. Elen räcker alltså troligtvis inte till att både driva och värma upp bussen under hela sträckan. Därför tittar vi på alternativet att producera en del värme med en bränsledriven värmare som kommer att gå på HVO – en förnybar diesel, förklarar Claes-Göran.

Motprestation som bidrar till hållbara transporter

Laddinfrastrukturen och hållplatserna förväntas kosta strax över sex miljoner kronor och hälften finansieras av pengar från Stadsmiljöavtalet, ett statligt stöd som kommuner och landsting kan söka för att främja hållbara stadsmiljöer.

För att få stödet måste kommunen i sin tur göra en motprestation som ska bidra till ökat bostadsbyggande eller ökad andel hållbara transporter. Östersunds kommun har valt det senare alternativet och deras motprestation är att bygga expresscykelvägar mellan Lugnvik och Östersunds stadskärna.

Det här ska elbussprojektet bidra till

  • Öka de klimatneutrala transporterna
  • Minska luftföroreningar och buller
  • Expresscykelvägar och fler cykelparkeringar