Storsatsning i Jämtland gynnar Norden

Publicerad 2008-02-12

En ny stamnätsledning för el byggs mellan Sverige och Norge. Regionnätet förstärks och fyra vattenkraftverk moderniseras. Sammanlagt investeras närmare 500 miljoner kronor. Därmed förbättras elförsörjningen lokalt, regionalt, nationellt och delvis i övriga Norden.

Bakom satsningarna står Svenska Kraftnät samt energibolagen Fortum och Jämtkraft. De ska nu gemensamt se till att produktion och överföring av el säkras för framtiden.

I början av sommaren 2008 inleds de första arbetena för att öka säkerheten i elleveran-serna på den nordiska elmarknaden. Svenska Kraftnät och det norska motsvarande företaget Statnett börjar då bygga en ny 400 kV (tusen volt) ledning mellan stationerna Järpströmmen i Jämtland och Nea i Norge. Förstärkningar behöver också göras i Järpströmmens ställverk för att ansluta den nya ledningen. Ledningen ersätter dagens 275 kV stamnätsledning mellan stationerna, vilken togs i drift år 1960. Den nya ledningen beräknas vara i drift år 2009.

I samband med att den nya ledningen mellan Sverige och Norge byggs kommer Jämtkraft att även förstärka sina region- och lokalnät. Ett led i detta är att Jämtkraft delvis tar över den kraftledning mellan Järpströmmen och Nea som Svenska Kraftnäts idag äger. Jämtkraft kommer också att förstärka Järpströmmens ställverk.

Vidare kommer Fortum att förnya sitt kraftverk i Järpströmmen – inklusive ställverk, styr- och kontrollutrustning. Samtidigt byter företaget kontrollutrustning i kraftverken vid Anjan, Torrön och Juveln, vilka tekniskt hänger ihop med kraftverket i Järpströmmen.

Syftet med alla dessa förbättringar är att trygga elförsörjningen lokalt, regionalt, nationellt och stora delar av övriga Norden. Arbetena sker i samarbete mellan Svenska Kraftnät, Jämtkraft och Fortum.

– Den nya stamnätsledningen mellan Järpströmmen i Sverige och Nea i Norge är en av de fem prioriterade elförbindelser som vi kommit överens om i Norden att bygga. Dessa är strategiskt viktiga för att öka kapaciteten och driftsäkerheten i det nordiska kraftsystemet. Ledningen Järpströmmen–Nea är en viktig del för att öka den nordiska leveranssäkerheten, säger Svenska Kraftnäts vikarierande GD Sture Larsson.

– Vi satsar också särskilt i Jämtland genom att bygga en unik stolpe i nya kraftledningen, designad av en lokal konstnär, Anna Cronheden från Åre. Denna stolpe är vi mycket stolta över att kunna bygga, berättar Sture Larsson.

– Jämtkraft investerar genom det här projektet ungefär 100 miljoner kronor i en av Sveriges mest expansiva regioner: Åre. Genom projektet säkerställer vi tillräcklig elkapacitet för att försörja hela denna region, och även längre västerut, under en överskådlig framtid. Projektet innebär också att vi betydligt snabbare än idag kan återställa elleveranserna till hela Åre-regionen efter ett eventuellt elavbrott, säger Jämtkrafts VD Anders Ericsson.

– Totalt satsar Fortum 45 miljoner kronor i det gemensamma ställverksprojektet och på att uppgradera våra vattenkraftverk Järpströmmen, Anjan, Torrön och Juveln. Inte minst med tanke på klimatförändringarna är vattenkraften den viktigaste förnybara energikällan i Norden. Genom att modernisera vattenkraften säkerställer vi fortsatt produktion av klimatvänlig el, säger Hans Rohlin, Fortums områdeschef för vattenkraft Norrland.

-------------------------------------------------------------------------------------

Vill du veta mer

Frågor om de olika delprojekten besvaras av:

Svenska Kraftnät:

Thomas Benselfelt (stamnätsledn. mot Norge), tel. 08-739 7611, mobil. 070-619 7611

Rikard Persson (ställverket i Järpströmmen), tel. 060-195710, mobil. 070-319 5777

Jämtkraft:

Tommy Borgh, chef teknikenheten, tel. 070-288 96 07

Fortum:

Hans Rohlin, områdeschef Fortums vattenkraft Norrland, tfn 0278-27739,

mobil 0705-676 377

-------------------------------------------------------------------------------------

Deltagande företag:

Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft, som omfattar landets 400 kV och 220 kV ledningar med stationer, utlandsförbindelser m.m. Vi har även systemansvaret för el och naturgas i Sverige. Vår huvuduppgift är att utveckla stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker och ekonomisk elförsörjning. Samtidigt ska vi uppfylla högt ställda miljökrav.

Jämtkraft. Som nytänkare inom energibranschen bidrar Jämtkraft med livskvalitet i människors vardag. Inom våra verksamheter el, telecom och fjärrvärme jobbar över 280 medarbetare med att få de nöjdaste kunderna, hålla låga priser och verka för en hållbar samhällsutveckling.

Fortum är ett av de ledande energiföretagen i Norden och andra delar av Östersjöområdet. Företagets verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Fortum ser till att hållbara energitjänster finns tillgängliga i dag och i framtiden.