Största solcellsanläggningen i Jämtland byggs i Mattmar

Ett stort intresse för solenergi och goda möjligheter att bygga på egen mark. Det var de avgörande faktorerna när Erik Nilsson i Mattmar började planera för en solcellsanläggning hemma på gården. När han beviljades solcellsstödet för cirka ett år sedan sökte han noga efter en lämplig leverantör. Jämtkraft var den enda som kunde svara upp mot de högt ställda kraven.

Publicerad 2018-09-14

solceller

– Solenergi ligger i tiden. Det gäller att sprida riskerna i elförsörjningen, då blir man inte lika sårbar till exempel vid kriser, säger Erik Nilsson, som är mycket nöjd och glad över att få sätta igång med sitt efterlängtade projekt i praktiken.

Anläggningen kommer att ligga i Ytterocke by i Mattmars socken och byggnationerna startar i höst.  Det blir en markanläggning på cirka 255 kW som kommer att producera cirka 240 000 kwh per år. Anläggningen kommer att innehålla upp emot 800 paneler och byggs med SolarEdge och optimerare, vilket gör det möjligt att följa produktionen och effekten på panelnivå, inte bara på totalen. Det syns också direkt om något fel skulle uppstå.

Allt fler ser nyttan med solenergi

Det är ett stort och komplext projekt som involverar både elnät- och energilösningar hos Jämtkraft. Bland annat kommer ställverket att byggas ut.

 Fördelen för kunden vid en sådan här omfattande anläggning är att vi på Jämtkraft har en totalkompetens för att säkra upp alla delar, säger Jon Grip, ansvarig säljare på Jämtkraft.

Han gläder sig åt det ökade intresset för solenergi och att nu ha sålt den hittills största solcellsanläggningen i Jämtland.

 Det är roligt att någon verkligen ser nyttan med solenergi och vill satsa så här pass stort! Detta är faktiskt även en inkomstkälla, där du själv efter bygget kan vara ganska passiv. Du behöver i stort sett inte underhålla anläggningen, säger Jon Grip.

I Erik Nilssons fall kommer han att sälja all el som produceras i anläggningen i ett nybildat företag, men de flesta solcellskunder använder elen för eget bruk.

 Men alla kan sälja sitt överskott om det blir något, eller spara elen mellan säsonger, beroende på önskemål. Våra lösningar för solcellsanläggningar är väldigt flexibla och oavsett om du köper solceller till din villa, till stugan eller lantbruket så hjälper vi till med det, säger Jon Grip.  

Dela vattnet

Lagra solenergi i vattnet

Med molntjänsten Dela vattnet kan du lagra dina solcellers överskottsenergi från sommaren till vintern, när du använder som mest el och den är som dyrast.

Dela vattnet

Offertförfrågan solceller

Fyll i underlaget så får du en offert på solpaneler eller ett komplett solcellspaket.

Köp solceller