Stort elnätsarbete i Midskog 4–18 juli

Under två veckor i juli pågår flytt och modernisering av Svenska Kraftnäts (SvK) transmissionsnätstation i Midskog, Ragunda kommun. Parallellt med det arbetet gör Jämtkraft en förflyttning av sin nätstation i området.

Publicerad 2020-07-03

kraftledning

Arbetet med förflyttningen av stationen och därtill kabeldragning påbörjades i maj och beräknas avslutas i november. Perioden 4–18 juli är en särskilt intensiv period i området kring Midskog och Jämtkraft har därför satt in extra resurser i arbetet med detta.

– Det arbete som görs kring Midskog är för att öka driftsäkerheten ytterligare och utöka möjligheten till ett hållbart och innovativt energisystem säger Pär-Erik Petrusson, avdelningschef Elnät Drift.