Strömavbrott efter stormen

Jämtkraft har för närvarande driftstörningar i delar av elnätet, efter stormen Dagmars framfart. På ett antal ledningar ligger väldigt många omkullblåsta träd, vilket vi måste åtgärda den närmaste tiden.

Publicerad 2011-12-28

Aktuell avbrottsinformation  

Natten mot måndag drog stormen Dagmar in över Jämtland. Det första dygnet drabbades som mest 6000 av Jämtkrafts kunder av strömavbrott, varav 1100 kunder hade längre avbrott. Under måndagen och tisdagen fick de flesta strömmen tillbaka, och på onsdag var det omkring 190 kunder som fortfarande var drabbade.   Nu besiktigar vi våra elledningar från helikopter, för att identifiera var träd ligger på ledningarna eller om det finns andra skador som måste åtgärdas. Den närmaste tiden kan vi behöva bryta strömmen i delar av nätet inom de stormdrabbade områdena, för att genomföra röjning av nedfallna träd på ett säkert och effektivt sätt.   Måste bryta strömmen för röjning   – Många av våra isolerade luftledningar kan vara nertyngda av omkullblåsta träd, men  kan fortfarande vara i drift och försörja våra kunder med ström. När vi hittar sådana ledningar måste vi gå in direkt och bryta strömmen, av elsäkerhetsskäl både för allmänheten och för vår personal som ska röja bort träden, berättar Pär-Erik Petrusson som är driftchef på Jämtkraft.

75 mil av Jämtkrafts luftledningar isolerades när elnätet vädersäkrades under 2006-2010. Samtidigt grävdes 150 mil kabel ner i marken.

– 2006 när vi hade en liknande storm blev nära 10 000 kunder utan ström i mer än 12 timmar. När vi nu ser omfattningen av skadorna så kan vi konstatera att det troligen skulle ha varit lika illa den här gången, eller ännu värre, om vi inte genomfört vädersäkringen av vårt elnät, säger Pär-Erik Petrusson.   Gå inte nära nedfallna ledningar   Vi vill åter påminna om att träd som tynger ned ledningar kan var strömförande och uppmanar att ingen går i närheten av nedfallna ledningar eller träd.

All information om driftstörningar är viktig för oss. Ring eller mejla Jämtkraft Elnät och tala om vad ni sett, tel 063-14 92 00 eller info@jamtkraft.se.