Studentkraft utvecklar idéer

Studentkraft är ett energibolag som drivs av studenter från Örebro Universitet. Just nu är tre personer anställda i bolaget och deras mål är att lansera en helt ny tjänst på elmarknaden.

Publicerad 2020-05-18

studentkraft

På bilden från vänster: Axel Montin (marknadsansvarig), Erik Häggström (Vice VD), Fredrik Birgersson (Affärsansvarig).

 Vår ambition är att driva utvecklingen av innovativa lösningar på elmarknaden för att kunna tillgodose framtidens behov. Detta genom att erbjuda attraktiva lösningar som inkluderar ett mervärde utöver den el som kunder redan betalar f​​ör idag, säger Erik Häggström, vice vd på Studentkraft.

​Forskningssamarbete

Studentkraft är en del i det forskningssamarbete som Jämtkraft och tre andra energibolag, Linde Energi, Karlskoga Energi och miljö​, och Kumbro driver tillsammans med Örebro Universitet. Andra ​delar i projektet handlar om att samla in kunskap från ledande experter om deras syn på den framtida energimarknaden och att studera andra branscher som genomgått en större förändring av affärsmodell.

 Energibranschen är en framtidsbransch, men synsättet hos många av de traditionella bolagen är fortfarande till stor del att sälja kwh, och det finns ett behov att hitta nya sätt att paketera sina tjänster och produkter. Därför är det positivt med Studentkraft då vi inte arbetar efter tydliga ramar och tidigare tankemönster. Vårt uppdrag är därför att komma in och se saker med ett nytt perspektiv, säger Erik Häggström.

Unik möjlighet

Det jobb som görs inom Studentkraft ska baseras på insikter från de andra delarna i forskningsprojektet. Studenterna som har antagits till projektet måste binda upp sig för minst en termin, arbetet i Studentkraft ligger utöver studierna och det utgår 5000 kronor i ersättning till den som fullföljer en termin. 

 Det är en unik möjlighet för oss att arbeta i det här bolaget. Att få vara med och driva en start-up med allt vad det innebär är en otroligt bra lärdom som ingen av oss tidigare trott skulle vara möjligt att få testa på under studietiden. Vi har även mentorer verksamma inom bolagen som stöd och bollplank, vilket i sig också leder till ett brett kontaktnät inom energibranschen, säger Erik Häggström.

Inom Jämtkraft är bland andra Örjan Thorén, Energilösningar, engagerad i Studentkrafts styrelse.

Vad har du och Jämtkraft för förväntningar på Studentkraft?

 Studentkraft är en spännande testbänk där vi tillsammans med pa​rtners, universitetet och kreativa studenter får möjlighet att utveckla idéer till nya produkter och tjänster. Idéerna kan sedan marknadsföras och testas i liten skala på studenter som kundgrupp.

Målet är att bolaget ska har en helt ny tjänst eller erbjudande som ska kunna lanseras på marknaden. Hur lång tid det tar innan vi är där är svårt att säga. Men just nu präglas projektet av entusiasm och driv.

 Det är stimulerande och roligt att fokusera på nyutveckling och att tänka  "outside the box". En extra positiv dimension att få göra det med engagerade partners och unga människor som studenter, säger Örjan Thorén.

Fotnot: Rent formellt ligger Studentkraft som aktiebolag inte inom Jämtkraft, utan inom Örebro Universitet.