Svensk-norskt pelletsprojekt

Jämtkraft AB äger 23 procent av aktierna i det nybildade bolaget MerPellets AS. Bolaget ska utveckla, producera och sälja bioenergiprodukter. Ulf Lindqvist, Jämtkraft, kommer att fungera som VD tills bolaget hunnit bygga upp sin administration.

Publicerad 2007-11-19

Det nya bolaget har siktet inställt på i första hand produktion av pellets. Den första uppgiften är att utreda förutsättningarna för tillverkning i Kopperå.

– För att få lönsamhet krävs att man kan få tag på tillräcklig mängd råvara till rätt pris, säger Ulf Lindqvist.  

– Jämtkraft kommer också att sköta inköpen av råvara. Vi kommer att påbörja upphandlingen av i huvudsak flis och sågspån. Det årliga behovet är cirka 400 GWh. Det motsvarar ungefär halva den mängd bränsle Jämtkraft i dag använder i alla sina fjärrvärmepannor.

Ett eventuellt investeringsbeslut kan komma under 2008 och tillverkningen ska i så fall starta under 2009. Målet är 75 000 ton pellets per år.  

Allskog Holding AS äger 46 procent av aktierna, TrønderEnergi AS liksom Jämtkraft 23 procent vardera. Meråker kommun, AS Meraker Brug och Hernes AS har 2,67 procent var.  

För mer information är du välkommen att kontakta:

Ulf Lindqvist, chef Koncernstab, 063-14 90 37 eller 070-582 61 43