Tips till dig som ska flytta!

Just nu är det många som flyttar eller är på väg att flytta, och det är mycket att tänka på. Här kommer lite tips och råd vad du bör tänka på när det gäller ditt elavtal.

Publicerad 2019-07-02

husnyckel

  1. Personen som ska stå på avtalet måste själv ringa och teckna avtal. Om någon annan ska göra det i personens ställe krävs en fullmakt.

  2. Det är viktigt att veta att du behöver både ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal. Elnätsavtalet tecknar du med den elnätsleverantör som äger elledningarna i det område dit du flyttar. Nätavtalet handlar alltså om att få använda ledningarna där strömmen går. Elhandel är själva elen som du förbrukar i hemmet och det avtalet kan du teckna med valfritt elhandelsbolag.

  3. Det här behöver du för att teckna ett avtal: Anläggnings-ID/GS1 (18-siffrigt nummer som börjar på 735999-), eller mätarnummer (du hittar det på din elcentral/ditt proppskåp), personnummer och fastighetens adress. Hör av dig till oss om du behöver hjälp.

  4. Om du redan har ett elavtal behöver du flytta det till din nya adress. Gör en flyttanmälan så hjälper vi dig. Du behöver alltid avsluta ditt befintliga avtal. Om Jämtkraft är din nya elleverantör så behöver vi ditt elavtal fem arbetsdagar innan elnätsavtalet börjar gälla på din nya adress. Då kan vi börja leverera el till dig från start. Vid utflyttning är det en månads uppsägningstid.

  5. Flytten behöver anmälas till oss i så god tid som möjligt och det går inte att anmäla en flytt bakåt i tiden.

  6. Kom ihåg att samma person måste stå på elnäts- och elhandelsavtalet.

Har du frågor? Ring oss gärna så hjälper vi dig! 063-14 90 00.