Träffa Jämtkraft i Almedalen

Publicerad 2014-06-25

Första veckan i juli finns Jämtkraft återigen på plats i Visby för att delta på politikerveckan i Almedalen. Jämtkrafts vd, ledning och styrelse kommer att vara där för att påverka i energifrågor, nätverka och omvärldsbevaka.

I år kommer vi också att särskilt lyfta fram vattenkraftens betydelse och frågor som fossilfri fordonsflotta, villkor för kommunägda energibolag och behovet av en långsiktig energipolitik.

Här hittar du programmet för Jämtkraft. Du kan läsa mer om respektive seminarium genom att klicka på rubriken.

Måndag 30 juni

Valårets energipolitiska debatt:
En partiöverskridande energipolitik – är det möjligt?
Energispektrum bjuder in till en debatt mellan riksdagspartiernas energitalespersoner på temat aktuella energifrågor, energins betydelse för vårt välstånd, för ekonomin och för sysselsättningen. En viktig fråga är om det nu inte är dags för en långsiktig partiöverskridande energipolitik.
Arrangör: Energispektrum, Jämtkraft är medarrangör

Framtidens elproduktion, Sverige i ett europeiskt perspektiv
Kan en gemensam europeisk energimarknad möjliggöra en mer effektiv och kostnadsoptimerad elproduktion och samtidigt uppnå miljömål? Vilka möjligheter/hot innebär det för Sveriges energiomställning och för svensk basindustri?  Medverkar i seminariet gör bland andra Jämtkrafts vd Anders Ericsson.
Arrangör: Siemens AB

Tisdag 1 juli

En fossilfri fordonsflotta – klimatkrisen väntar inte!
Hur förverkligar vi en fossiloberoende fordonsflotta till 2030? Utmaningarna inom trafiksektorn påverkar klimatet, luften, industrin och jobben.

Kund, energibolag och kommun – samverkan för hållbar utveckling
De regionala energiföretagen är viktiga spelare i samhällsutvecklingen. Vi bidrar till regional samverkan, investeringar, arbetstillfällen samt ett hållbart samhälle. Vi vill belysa vikten av långsiktiga och stabila spelregler för vår överlevnad. Medverkar i seminariet gör bland andra Jämtkrafts ordförande AnnSofie Andersson.

Vattnet och kraften – inte bara energibolagens ensak
Vattnets kraft ger möjligheter till produktion av el. Men vattenkraften påverkar även människorna i bygden; husägaren, företagaren, studenten. Seminariet handlar om jobben och Sveriges konkurrenskraft, om människorna, landskapet och framtiden.
Vårt seminarium tillsammans med Skellefteå Kraft och Tekniska Verken om vattenkraft och biologisk mångfald. Medverkar gör bland andra Tommy Borgh, chef för elproduktion på Jämtkraft.

Arrangör för de tre seminarierna är Regional Energi, ett nätverk med 19 kommunägda energiföretag, bland andra Jämtkraft

Onsdag 2 juli

Vad är det som gör att elbranschen börjar få bättre rykte?
Elbranschen befinner sig sedan länge på botten när det gäller anseende i Sverige. Men saker händer och nu finns det gott om elföretag som lyckas vända opinionen. Vi diskuterar bland annat varför elkonsumenterna fortfarande är ganska skeptiska till branschen, och hur elföretagen kan förbättra sitt rykte. Medverkar gör bland andra Mikael Hagman från Jämtkrafts kommunikationsavdelning.
Arrangör: TNS Sifo

Blir Sverige ett laddhybrid- eller elbilsland och spelar det någon roll?
Idag finns fler laddhybrider i Sverige än rena elbilar, och klyftan ökar varje månad. Är det ett underkännande av den svenska laddinfrastrukturen? Vilken roll spelar tillgången på laddstationer, varför har biltillverkarna valt olika spår, och hur ser våra politiker på utvecklingen? Medverkar gör bland andra Mikael Hagman från Jämtkrafts kommunikationsavdelning.
Arrangör: Power Circle

Torsdag 3 juli

Vilken roll spelar mikroproduktion i energiomställningen?
The revolution will not be centralized! Förändringens vind blåser mot mer decentraliserad elproduktion och därmed nya marknadsaktörer. Vilken potential har mikroproduktionen, hur ser elbolagen på prosumenter och hur kommer helheten att fungera? En inblick i framtidens elmarknad. Medverkar gör bland andra Mikael Hagman från Jämtkrafts kommunikationsavdelning.
Arrangör: 100% förnybart

Fredag 4 juli

Färdig! Basinfrastrukturen för snabbladdning snart färdig - vad är nästa steg?
I Sverige byggs infrastruktur för snabbladdning i snabb takt. I Västra Götaland finns nu en bastäckning längs de större vägarna. Vad är nästa steg? EU infrastruktur direktiv ger vissa antydningar, FFF utredningen lanserar flera olika utvecklingsvägar. Vi diskuterar det fortsatta vägvalet. Medverkar gör bland andra Mikael Hagman från Jämtkrafts kommunikationsavdelning.
Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län