Tre energibolag satsar på 3 000 elbilar inom tre år

Publicerad 2010-06-14

Det offentliggjordes i samband med infrastrukturminister Åsa Torstenssons presskonferens kring elfordon i Östersund under måndagen.

– Det här är en regional kraftsamling inom ramen för visionen om 600 000 elfordon år 2020. Vi vill tidigt vara med och driva utvecklingen, säger Per Laurell, Anders Ericsson och Kenneth Jönsson. De är vd:ar för Gävle Energi, Jämtkraft och Mälarenergi, som nu gör en satsning på tre regioner.

Utgångspunkten är att energibolagen har tagit en rad initiativ för underlätta introduktionen av elbilar. Tre projekt som redan är igång:

  • Projektet ”Green Highway” syftar till att skapa en grön transportkorridor längs E14 från Sundsvall till Trondheim. Östersund är centrum för eltrafikutvecklingen och Jämkraft bygger tillsammans med andra energibolag upp laddinfrastrukturen. Ett demoprojekt ”elbilar i vinterklimat” har redan startat.
  • I Gävle-Sandviken finns samverkansprojektet ”Shopping Circle” som låter helt vanliga familjer testa elbilar. Projektet har redan varit igång över ett år och forskare vid Högskolan i Gävle analyserar resultaten inför framtiden. En rad laddstationer har dessutom satts upp.
  • I Västerås sker ”Elbilsutmaningen”, där Mälarenergi, Västerås stad och ABB tillsammans med näringslivet satsar på bilar och laddinfrastruktur.

Tre regioner, tre energibolag, tre år och 3000 elbilar, arbetet sker i samverkan med elbranschens intresseförening Power Circle vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

– Sverige är unikt med sitt väl utbyggda nät av motorvärmare som kan fungera som laddplatser. Vår elproduktionsmix borgar också för ett mycket rent elbränsle, säger projektledare Christer Asplund.

Förutom den stora miljöinsatsen menar de tre energibolagen och Power Circle att satsningen kommer att göra regionerna intressanta för svenska och internationella fordonstillverkare och underleverantörer.

 

Ytterligare upplysningar:
Anders Ericsson, VD Jämtkraft, tel 063 – 14 09 12, 0734 – 60 51 16
Kenneth Jönsson, VD Mälarenergi, tel 021- 39 50 10, 
Per Laurell, VD Gävle Energi, tel 026 – 17 86 40, 070 – 414 04 79
Christer Asplund, Power Circle, 0707-82 26 50