Unika inför framtiden tillsammans

Kundernas krav på elbolagen förändras. Marknaden förändras. Jämtkraft gör sig redo att möta utvecklingen genom nya samarbetsformer med dotterbolag och partners.

Publicerad 2016-06-15

– Ett inifrån- och utperspektiv duger inte om vi ska kunna möta kundernas behov i framtiden. Vi står inför en förändring på elmarknaden, där vår utveckling är det som kan hålla oss konkurrens­kraftiga, säger Lena Persson, affärsområdeschef för elhandel på Jämtkraft.

Varumärkena spelar en större roll

Komplexiteten på elmarknaden ökar. Helt nya spe­lare kommer in från andra branscher samtidigt som elpriserna är historiskt låga. Det sker också regel­mässiga förändringar. Elhandelskunderna kommer snart inte längre bli anvisade en elleverantör för att de bor i ett visst område, varje kund kommer fritt att välja elleverantör. Det och många andra faktorer gör att marknaden blir svårare att över­blicka. Enheten Elhandel på Jämtkraft organiseras just nu om. Företaget gör sig redo att möta framti­den.

– Konsumenterna har idag över lag fler val att göra, många gånger fler än de mäktar med. Därför blir det än viktigare vad kunden känner för oss, det är avgörande för vilket bolag de vill vara med. Vi vill därför skapa kundrelationer som bygger på så mycket mer än pris. Vilka vi är, vad vi står för, hur vi kan svara upp mot kundernas förväntningar, säger Lena.

Lena Persson, Elhandel

Lena Persson, affärsområdeschef för elhandel på Jämtkraft.

Effektivare tillsammans

Jämtkraft samarbetar så nära som det är möjligt med de andra elhandelsbolagen i koncernen, utan att för den skull äventyra de olika unika varumär­kena. Samarbetet handlar om att skapa synergier genom gemensamma arbetsprocesser, till exempel inom IT, administration, kundvård, tjänste- och produktutveckling.

Jämtkraft, Dalakraft, Enkla Elbolaget och Scandem möter marknaden på olika sätt och på olika områden geografiskt. Bolagen fortsätter att göra det de är bäst på. Det är den jämtländska ur­kraften, dalakraften, enkelheten eller expertisen på elinköp de olika bolagen säljer. Och som kunderna gillar.

– Samarbetet med dotterbolag och partners gör att vi kan nyttja varandras styrkor, vi får en unik möjlighet att erbjuda kunderna mer än vi kunnat göra själva, säger Lena.

Back-officetjänster till partners

Utöver samarbetet mellan bolagen i koncernen samarbetar Jämtkraft även med flera andra företag som partners. Det handlar om energibolag som köper prissättningstjänster, portföljförvaltning, systemlösningar eller kundservice från Jämtkraft.

– Vi måste tänka nytt, för att skapa nytt. Vi har en lång tradition bakom oss som energibolag och det som tagit oss vidare när vi stått inför utmaningar är kreativitet och samarbeten.

Kraften i teamkänslan

Lena har en bakgrund som fotbollsspelare och känner ett stort engagemang för laget, även i det här jobbet.

– Det finns en stor kraft i det vi kan skapa tillsammans. Jag har ett stort engagemang för att se individer och lag utvecklas. Och inför de utmaningar vi har framför oss, tror jag att teamkänslan är helt avgörande. Jag tror att vi kommer att behöva samarbeta ännu mer i branschen, säger Lena.

Vill ni också blir vår företagspartner?

Partnersamarbete förenar nyttan av ett starkt lokalt förankrat varumärke med en högkvalitativ produkt och en trygg administration. Tillsammans med er kan vi erbjuda kunderna attraktiva och lönsamma produkter.
Läs mer om vad vi kan erbjuda partners