Universitet och elbransch välkomnar 60 blivande ingenjörer

Publicerad 2014-09-05

Elbranschen och de tre nordligaste universiteten har i veckan välkomnat 60 studenter till en treårig distansutbildning till högskoleingenjörer – inriktning elkraft. Avsparken skedde i Skellefteå. För elbranschen är utbildningen extra viktig eftersom det behövs 8 000 nya ingenjörer och tekniker de kommande fem åren – med antingen energi- eller elkraftsinriktning.

Satsningen är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. Utbildningen har nu funnits i fyra år och studenterna som var med redan första året, examinerades på försommaren i år. Utbildningen garantifinansieras av Jämtkraft tillsammans med 12 andra enerigbolag:Bodens Energi Nät, Härjeåns Nät, Härnösand Energi & Miljö, Luleå Energi Elnät, PiteEnergi, Skellefteå Kraft, Statkraft Sverige, Sundsvall Elnät, Umeå Energi, Vattenfall Eldistribution, Åsele Kraft och Övik Energi.


Lena Lundberg arbetar med branschrekryteringsfrågor på Svensk Energi och samordnar branschföretagen. Hon är glad över framgången hittills med utbildningen som kallas HING:

– Energibranschens rekryteringsutmaning är gigantiskt och ordinarie utbildningssystem räcker inte till. Därför är HING ett mycket bra komplement. Den har rikstäckande elevintag och utbildningen kan bedrivas var som helst i landet. Ett tydligt budskap till ungdomar idag är att energibranschen finns från norr till söder, i allt från storstad till landsbygd och att det finns en mängd olika roller för tekniker och ingenjörer. Ditt drömjobb finns i energibranschen.

Även från universitetshåll välkomnas satsningen som nu är ordentligt etablerad. Mats Näsström, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet, säger:

– Samarbetet med elkraftindustrin är viktigt, speciellt nu när marknaden alltmer dräneras på elkraftingenjörer genom stora pensionsavgångar. Det gör att behovet av välutbildade ingenjörer ökar markant. Distansutbildningen innebär att många kan genomföra en elkraftutbildning på sin hemort, vilket underlättar för företag att hitta utbildade ingenjörer på andra orter än där universiteten finns.

För mer information:

Lena Lundberg, skolansvarig Svensk Energi, 070-164 44 29, lena.lundberg@svenskenergi.se

Mats Andersson, regionchef Nord Svensk Energi, 0706-77 09 27, mats.andersson@svenskenergi.se