Vädersäkring av elnätet – rätt satsat av Jämtkraft

Under pågående snöoväder kan Jämtkraft konstatera att investeringen i att vädersäkra elnätet är helt rätt. Många kunder är tyvärr just nu utan ström.

Publicerad 2006-10-20

Det är den tunga snön som gör att träd eller grenar faller ner på luftledningar och orsakar strömavbrotten. 15 mellanspänningsledningar har strömavbrott och det gör att många kunder just nu är utan ström. Ironiskt nog är det i huvudsak luftledningar som ska ersättas med jordkabel under 2006-2007 som är drabbade. Om ovädret hade kommit två veckor senare hade exempelvis inte Fjäl drabbats alls. Den nya kabelsträckan mellan Hökbäck och Fjäl ska enligt planerna spänningsättas under nästa vecka.

- Det känns helt rätt att Jämtkraft satsar på att trygga våra kunders elleverans genom att vädersäkra elnätet. Vi kommer att fram till 2011 gräva ner en stor del av elledningarna och byta ut en del luftledning till isolerad ledning som tål högre belastning, säger Pär Nordström, vakthavande beredskapschef och även delprojektledare i Jämtkrafts projekt att vädersäkra elnätet.

Just nu arbetar ett 20-tal montörer med att åtgärda felen. Till deras hjälp finns två helikoptrar som gör felsökning från luften.

För ytterligare information kontakta gärna:
Pär Nordström, vakthavande beredskapschef, tfn 070-551 82 77.