Vår prissättning på fjärrvärme ger möjlighet till energieffektiviseringar

Publicerad 2013-03-27

Jämtkraft har höjt den fasta delen mer än den rörliga delen på fjärrvärmeräkningen under de senaste åren. Fjärrvärmeräkningen för företag och flerbostadshus är uppdelad på tre poster: fast avgift, effektavgift och energiavgift. Energiavgiften är helt rörlig och motsvarar den energi som används. Effektavgiften utgår från en debiteringseffekt som baseras på de tidigare två årens energianvändning. Energianvändningen påverkar alltså effektavgiften.  

Energieffektiviseringar ger stor påverkan  

Den fasta avgiften påverkas däremot inte av energianvändningen utan är en helt fast kostnad per år. I genomsnitt motsvarar den fasta avgiften ca 9 %, effektavgift ca 27 % och energiavgift ca 66 % på fjärrvärmeräkningen 2013. Med andra ord så påverkar energianvändningen den största delen av fjärrvärmekostnaden. Det lönar sig att vara energieffektiv både ekonomiskt och miljömässigt.

Konkurrenskraftigt pris  

Enligt en oberoende studie från Profu 2012 så är den årliga totalkostnaden för fjärrvärme inklusive investeringskostnaden lägre än för alternativet värmepumpar. Så våra fjärrvärmekunder har fortfarande ett konkurrenskraftigt pris för en bekväm och hållbar produkt. Vi förstår att tidigare höjningar skapar oro bland våra kunder. Vi införde därför ifjol en 3-årig prisgaranti som gäller 2013, 2014 och 2015. Det innebar att vi inte genomförde någon prisändring i Åre kommun utan behöll 2012 års pris även 2013. I Östersund och Krokoms kommun höjdes priset med 2 % till 2013. Om vi kommer att höja priset till 2014 så blir det i genomsnitt max två procent och max några enstaka procent 2015.  

Prisdialogen inleds i maj  

I maj 2013 inleder vi Prisdialogen med våra kunder för att komma fram till 2014 års pris samt en prisgaranti för 2015 och 2016. Prisdialogen är en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning och åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme har tillsammans tagit fram Prisdialogen.

Kunddialog kring ny prismodell  

Vi har under flera år monterat utrustning för fjärravläsning av mätarställningar och räknar med att vara klara med alla våra kunder till 2015. Då kan vi oftare läsa av mätarna och då också beräkna verkligt effektuttag. Det ger oss möjlighet att införa en ny prismodell som istället för debiteringseffekt baserar sig på verklig effekt. I det arbetet startade vi 2012 upp en referensgrupp bestående av våra största kunder. Kunderna hjälper oss att ta fram en prismodell. HSB finns med i den gruppen. Jag hoppas att vi kan fortsätta ha en bra dialog som mynnar ut i en ny prismodell 2015 som tar betalt för den energianvändning och kapacitet i fjärrvärmenätet som kunden tar ut.  

/Ulf Lindqvist Affärsområdeschef Värme