Vattenkraften samsas med fisken i Billstaån

Billstaån som rinner mellan Näkten och Storsjön har varit avstängd för fiskvandring i mer än 100 år. Idag är det fria vandringsvägar för fisk och fauna i hela ån. Vattenkraften samsas med höga ekologiska värden.

Publicerad 2017-09-18

hans-erik andersson, storsjö bergs fiskevårdsomårde

En rad aktiviteter har samsats i Billstaån genom årens lopp; kvarnar, färgeri, tvätt- och badhus, sågverk, flottning och vattenkraft. Samtidigt fisket har varit omtalat sedan lång tid tillbaka. Det finns vittnesmål om svårigheter att få igång den gamla sågen vid Näktens utlopp om morgnarna då maskineriet var igensatt av nedströmsvandrande öring.

I början av 1900-talet byggdes hela ån ut och sedan dess har det varit stopp för fisken.

Hans-Erik Andersson, ordförande för Storsjön-Bergs fiskevårdsområde, har länge varit övertygad om att vandringsvägar och restaurering av livsmiljöer för fisk och fauna skulle ge resultat, trots att det var länge sedan ån var öppen för vandring.

–Du skulle ha sett vid utloppet av Billstaån förra hösten, när fisken lekte. Fullt med fisk och öringen var riktigt stor, säger Hans-Erik Andersson.

Återskapande av fiskvandringsvägar

Under 2017 bygger Jämtkraft det sista av tre omlöp förbi vattenkraftsstationerna i Billstaån. Det blir fiskvandringsvägar i hela ån med undantag för en liten klack i mitten. För att inte skada ekosystemet måste fiskarna från Storsjön vända innan de kommer fram till Näkten, annars hotas fiskbeståndet där.

Fiskevårdsområdet Storsjön-Bergs, var de som tog initiativet för fiskvandring i Billstaån för nio år sedan. Till att börja med överklagade de Jämtkrafts ansökan om att få renovera vattenkraftstationen i Billsta. De bedömde att åtgärderna skulle ha för stor åverkan vid utloppet av ån och ställde kravet om ett omlöp. De fick inte gehör för sina önskemål då.

– Jämtkraft framställdes negativt i media, det motsvarade inte vår bild. Jag sökte upp Jämtkraft. Jag tyckte att vi kunde prata istället, säger Hans-Erik Andersson.

Det var upprinnelsen till ett samarbete som startade mellan Jämtkraft, Länsstyrelsen och fiskevårdsområdet.  Det utmynnade så småningom i projektet Förbifart Billsta, som står klart under hösten 2017.

Vattenkraften samsas med biologisk mångfald

Under våren 2017 när de första två omlöpen var färdigbyggda, letade sig närmare 400 harrar upp i ån. Inför hösten tror Hans-Erik Andersson att öringen kommer att leta sig tillbaka.

–Fisken kommer tillbaks, på något konstigt vis, säger han hemlighetsfullt. Det kommer att bli fullt med fisk i ån nu och det gynnar fiskbeståndet i hela Storsjön. Kan vi använda vattenkraften så här, så är det fantastiskt, fortsätter han.

Jämtkraft har fått ett gott gensvar för restaureringen av Billstaån. I maj, när det andra omlöpet öppnats upp begärde folk i bygden att få komma på en förhandsvisning, som de själva styrde upp.

Energikollektivet Dela Billsta

Lokalproducerad el

Välj lokalproducerad el. Gå med i energikollektivet Dela Billsta och få el som produceras i Billstaån.

Dela Billsta

Jämtkraft startar energikollektivet Dela Billsta

Den första oktober släpper Jämtkraft andelar av elproduktionen från Billstaån till privatpersoner i och med energikollektivet Dela Billsta.

– Vi vill att de som bor nära kraftstationerna och uppskattar naturvärdena i Billstaån ska få möjlighet att nyttja elen, säger Caroline Hildahl, produktansvarig på Jämtkraft.

Jämtkraft märker av en hållbarhetstrend, många vill vara med och påverka till mer förnybar energi med sitt energival.

– Vi vill att både de lokalboende kring Billstaån och alla andra som värnar om en hållbar energiproduktion ska få möjlighet att nyttja elen, säger Caroline Hildahl.