Vi är med och skapar en grön transportkorridor

Jämtkraft går in i projektet Green Highway tillsammans med Sundsvall Energi och Trönder Energi. Målet är att skapa en grön väg från Sundsvall till Trondheim, med stationer för laddning av elbilar och tankstationer för biogas, etanol eller rapsdiesel.

Publicerad 2009-05-12

Green Highway är ett delprojekt inom samarbetet SÖT där Sundsvalls, Östersunds och Trondheims kommuner medverkar. Nu engagerar sig energibolagen i regionen och bidrar med infrastruktur för eltrafik i form av gröna stationer - laddstationer för elbilar.

– Jag tycker det är viktigt att vara med och skapa förutsättningar för en utveckling av eltrafiken. Det här området rymmer stora möjligheter för framtiden, säger Jämtkrafts vd Anders Ericsson.

Många förutspår ett genombrott för elbilar inom bara ett par år. Elmotorer är fyra gånger så effektiva som förbränningsmotorer. Om elbilarna dessutom laddas med ren energi från vatten, skog och vind minimeras de skadliga miljöeffekterna av bilåkningen.  

Green Highway invigs på Jamtli Vårmarknad fredag 15 maj.