Vi bemöter insändare om prishöjningar

Svar till signaturen ”Egen företagare” om elprishöjningar i Östersundsposten.

Publicerad 2008-12-01

Vi tycker det är positivt att du tar upp våra vinster och sätter det i relation till lokalpriset. Jämtkraft vill verka som en drivkraft för regionens utveckling och framgång. Regionen innefattar våra ägarkommuner Åre, Krokom och Östersund.

Alla investeringar vi gör skapar arbetstillfällen till regionen, vilket i sig är en drivkraft och i tider av lågkonjunktur extra viktigt. För att lyckas med detta krävs det kapital att investera med.

• Jämtkraft investerar närmare en miljard kronor i att säkra vårt elnät mot strömavbrott, vilket gynnar inte minst våra bönder.

• Vi investerar i ny produktion i form av vindkraft och effektiviserar befintlig produktion i våra vattenkraftstationer, vilket är ett steg mot EU:s klimatmål.

• Vi bygger ut vårt Stadsnät i byar som annars inte skulle få chansen till framtidens bredband.

• Vi byter ut våra elmätare så vi kan erbjuda nya tjänster till alla våra elnätskunder.

• Vi bygger ut vårt fjärrvärmenät som ett led i energibesparingen för våra kunder och för vår miljö. Investeringar på hundratals miljoner kronor årligen gör nog Jämtkraft till en av de största investerarna i vår region. Vår förhoppning är att du, våra kunder och inte minst våra ägare ska känna att vi använder pengarna rätt.

Håkan Roos, informationschef Jämtkraft.

Insändaren om elprishöjningar publicerades i Östersundsposten 24 nov (enbart papperstidningen).