Vi bemöter kritiken från KO

Vi valde att ta bort klausulen från vårt fasta pris den 1 oktober. Det betyder att de kunder som tecknar ett avtal om fast pris hos oss får behålla det priset under hela avtalsperioden trots att anmälningsområden kommer att införas.

Publicerad 2010-10-11

- Det var inte vår mening att vilseleda någon, säger affärsområdeschef Lena Persson om Konsumentverkets kritik mot marknadsföringen av fasta elavtal och prisjusteringsklausulen.

Ett tiotal elbolag runt om i landet har marknadsfört elavtal som att de har fast pris. Enligt KO måste elbolagen bli tydligare med att informera sina kunder om en prisjusteringsklausul som visar att de kommande anmälningsområdena kan komma att påverka priserna. En klausul som Jämtkraft nu valt att helt ta bort. Kunderna får då ett fast elpris för hela avtalsperioden oavsett vad som händer efter 1 november 2011 då anmälningsområdena träder i kraft.

- Problemet med de blivande anmälningsområdena är svårigheterna att idag förutse hur elpriserna kan komma att variera från tid till annan mellan de olika områdena. Sannolikt kommer elen bli dyrare för kunder i södra Sverige. Men helt klart är att införandet av anmälningsområden kommer att påverka marknadsföringen av el i framtiden. Vi utvecklar ständigt våra produkter och hoppas att vi ganska snart kommer att kunna erbjuda våra kunder nya typer av avtal, säger Lena Persson.

Anmälningsområden/elområden 1 november 2011 delar Svenska Kraftnät in Sverige i fyra olika anmälningsområden, även kallade elområden. Uppdelningen innebär att Sverige inte längre kommer att ha ett gemensamt elpris. Vissa kommer att få höjda elpriser medan andra får betala lite mindre, baserat på tillgång och efterfrågan i de olika elområdena. Bakgrunden är bland annat den sneda fördelningen mellan produktion och förbrukning. Mycket av elproduktionen finns i norra Sverige medan merparten av förbrukningen finns i mellersta och södra landet.