Vi svarar på insändare

Energi och framför allt uppvärmning är som du säger en stor kostnad för oss alla. Och med direktverkande el blir kostnaderna väsentligt mycket högre mot alternativet fjärrvärme.

Publicerad 2008-11-26

Här följer vårt svar på insändaren:

"Jämtkraft dikterar villkoren" införd i Länstidningen Östersund 8 november. Svaret publicerades i samma tidning 20 november:

Du kan byta bort fjärrvärmen Våra ägardirektiv är mycket tydliga; vi ska fortsätta sträva efter att hålla låga priser och verka som drivkraft för regionen. Marknadens prissättning har vi tyvärr ingen kontroll över och vi påverkas naturligtvis av omvärlden.

Våra vinstkrav är låga men för att behålla lönsamheten för fjärrvärmen behöver vi både få fler kunder på befintligt fjärrvärmenät och fortsätta att bygga ut nätet. Vi söker även långsiktigt goda relationer med våra kunder. De statliga subventionerna ska leda till klimatvänligare uppvärmning vilket ligger helt i linje med Jämtkrafts visioner.
Du menar att fjärrvärme binder kunder. Men det går bra att ändra från fjärrvärme till annan uppvärmning! Du säger upp avtalet och installerar en annan värmekälla som fungerar med ditt befintliga vattenburna system.
I informationsbrevet välkomnar och inbjuder vi till dialog. Vi är ledsna att du inte uppfattat den invitationen. Vi berättar även om den nya fjärrvärmelagen som ska stärka kundernas ställning och vi har påbörjat en förenkling av fjärrvärmetaxan. Du kan tryggt fortsätta vara kund hos oss.

Håkan Roos, informationschef Jämtkraft