Vi tror på vindkraft

Jämtkraft och Persson Invest bildar nu ett gemensamt bolag, JP Vind AB och satsar på vindkraft i regionen.

Publicerad 2008-05-26

– Anledningen att vi väljer Jämtkraft som samarbetspartner är att vi ser stora fördelar med att vi båda har en stark lokal förankring, säger Ulf Ejenstam, ekonomichef på Persson Invest.

Persson Invest och Jämtkraft kompletterar varandra då Persson Invest är markägare med erfarenhet av att nyttja skogen och Jämtkraft har erfarenhet av vindkraft och utveckling av förnybar energi.

En utvärdering av en vindkraftspark med 10-20 vindkraftverk i Moskogen, söder om Järpen i Åre kommun, blir första steget i det nya samarbetet. JP Vind kommer därefter att fortsätta utveckla vindkraftlägen och ser inga begränsningar att enbart hålla sig inom Jämtkrafts elnätsområde eller på ägarnas egna marker.

– Placeringen av vindkraftverken är viktigt för att de ska producera bra med el och därmed vara lönsamma. Våra vindkraftverk på Hornberget har visat sig vara mycket produktiva. De vindkarteringskartor vi utgått ifrån visar att det även blåser bra på denna plats i Västjämtland, säger Ulf Lindqvist.

En vindkraftspark i Moskogen kan tidigast stå klar 2010.