Villor sparar koldioxid

Publicerad 2007-10-19

Över 400 villaägare i Odensala i Östersund har bytt eller byter just nu från elvärme till fjärrvärme från Jämtkraft. Genom bytet av värmesystem kommer de tillsammans att minska de globala utsläppen av koldioxid med 8 000 ton. För varje villa som byter från elvärme till fjärrvärme minskar behovet av el. Eftersom 1 kWh el = 1 kg koldioxid minskar utsläppen av koldioxid med cirka 20 000 kg per år för varje villaägare som byter till fjärrvärme. 20 ton är mycket. Sett ur klimatsynpunkt ger bytet av uppvärmning 10 gånger så stor effekt som byte från bensinbil till etanolbil. Då minskar utsläppen av koldioxid med cirka 2 ton per 1000 mil, 2,3 kg/liter bensin. Sammantaget bidrar de 400 villorna i Odensala med en minskning av koldioxidutsläppen med 8 000 ton eller motsvarande utsläppen från närmare 4 000 bilar. För ytterligare information kontakta: Jerker Snell, 14 90 04 eller 070-612 90 04