För leverantörer

Vi vill göra det enkelt för dig som leverantör att göra rätt när du ska fakturera oss. Här hittar du all information du behöver.

Jämtkraft önskar att alla fakturor som skickas till nedanstående företag inom Jämtkraftkoncernen skickas elektroniskt. En stor del av inköpen som sker inom Jämtkraft koncernen omfattas av lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

Vi kan tillsammans spara miljö, tid och resurser genom att använda e-faktura. Vi vill samtidigt be er att se över de uppgifter som ni har i er kundreskontra enligt nedan information.

Har du några frågor? Du är alltid välkommen att kontakta oss på: e-faktura@jamtkraft.se

Viktig information för dig som leverantör

För att du som leverantör ska få en så smidig hantering av din faktura som möjligt ber vi dig läsa igenom följande information noggrant. 

Fakturera rätt bolag

Säkerställ att ni fakturerar rätt bolag, vi kan på grund av moms- och redovisningsregler inte flytta fakturor mellan bolagen när fel bolag är fakturerat.

Giltiga referenser på fakturor

Alla fakturor till Jämtkraft ska innehålla en giltig referens. En giltig referens meddelas vid beställning. Om inget annat är meddelat så är det beställarens För- och Efternamn, inget annat skall stå i detta fält.

Fakturering mot en inköpsorder från Jämtkraft

Om Jämtkraft skickar en inköpsorder som en beställning så är det mycket viktigt att fakturan märks med detta inköpsordernummer i avsett fält för detta. Ingen annan information får finnas i detta fält.

Läs om hur vi hanterar olika typer av fakturor 

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

Fakturaadresser

Observera att endast fakturor och eventuella bilagor skall skickas till nedanstående adresser. All annan post skickas som vanligt till postadressen.

Bolag och organisationsnummer

Fakturaadress och mejl för PDF-fakturor

Jämtkraft AB 
Org.nr: 556001-6064

FE- 1029-0992 Scancloud 
SE 831 90 Östersund
fakt.jamtkraft@jamtkraft.se

Jämtkraft Elnät AB 
Org.nr: 556103-3993

FE- 1029-1008 Scancloud 
SE 831 90 Östersund 
fakt.elnat@jamtkraft.se

Jämtkraft Park Managent AB
Org.nr: 556915-9170
FE- 1029-1032 Scancloud 
SE 831 90 Östersund
fakt.parkmanagement@jamtkraft.se
Scandem AB 
Org.nr: 556208-8723
FE- 1029-1016 Scancloud 
SE 831 90 Östersund 
fakt.scandem@jamtkraft.se
Hocksjön Vind AB 
Org.nr: 556908-1374
FE1029-1123 Scancloud 
SE-831 90 Östersund 
fakt.hocksjon@jamtkraft.se