För leverantörer

Vi vill göra det enkelt för dig som leverantör att göra rätt när du ska fakturera oss. Här hittar du all information du behöver.

Alla fakturor som skickas till företag inom Jämtkraftkoncernen ska skickas elektroniskt. En stor del av inköpen som sker inom Jämtkraft koncernen omfattas av lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

Ni kan läsa mer om detta hos Myndigheten för digital förvaltning DIGG.

Vi tillsammans sparar miljö, tid och resurser genom att använda e-faktura.

Så skickar du dina fakturor

BolagVAN-operatörE-adressPEPPOL
Jämtkraft AB TIETO 5560016064 0007:5560016064
Jämtkraft Elnät AB TIETO 5561033993 0007:5561033993
Jämtkraft Park Management AB TIETO 5569159170 0007:5569159170
Scandem AB TIETO 5562088723 0007:5562088723
Hocksjön Vind AB TIETO 5569081374 0007:5569081374

Om ni idag inte kan skicka e-faktura från ert affärssystem, så kan vi tipsa om möjligheten att använda någon av alla de fakturaportaler som erbjuds på marknaden.

Referenser på fakturor

Beställarreferens är obligatorisk och ska alltid anges på fakturor till beställaren, referenserna meddelas av beställaren inför avtalsstart. Saknas detta så är det För Efternamn på den som beställer som ska anges. Detta ska anges i avsett fält för detta på fakturan, ingen annan information ska anges i detta fält.

I Peppol BIS Billing 3 är det följande fält:
<cbc:BuyerReference>beställarreferens</cbc:BuyerReference>

Fakturering av byggtjänster

NOTERA: Ta hänsyn till att Jämtkraft AB samt Jämtkraft Elnät AB är byggtjänstföretag vid fakturering av byggtjänster. Observera att det på fakturan måste framgå att omvänd skattskyldighet tillämpas.

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss på: ekonomigemensam@jamtkraft.se*
*Vi tar ej emot fakturor via denna adress