Årsredovisningar och ekonomi

Här får du en snabb överblick av de senaste årens räkenskaper. Du kan även läsa våra årsredovisningar digitalt.

Bläddra i års- och hållbarhetsredovisningen

I Jämtkrafts års- och hållbarhetsredovisning för 2015 får du ta del av aktuella frågor i Jämtkrafts verksamhet och det ekonomiska resultatet. Du kan också läsa om hållbarhetsarbetet, hur vår verksamhet ska bedrivas med hänsyn till miljö, människa och ekonomi.

Bläddra i års- och hållbarhetsredovisningen för 2015

Jämtkraft Års- och hållbarhetsredovisning 2015

Nyckelfakta20142015
Rörelsens intäkter, kkr. 4 457 443 3 939 375
Resultat före skatt, kkr. 134 401 152 809
Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 5,4 3,7
Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 3,2 6,3
Räntabilitet på totalt kapital, % 4,1 4,8
Soliditet, % 30,5 27,6
Investeringar, kkr 194 214 138 997
Producerad egen elenergi, GWh 1 163 1 384
Producerad energi, värme, GWh 675 651
Levererad elenergi, GWh 13 423 12 716
Levererad värme, GWh 583 585