Ekonomi

Här får du en snabb överblick av de senaste årens räkenskaper. Du kan även läsa vår års- och hållbarhetsredovisning digitalt.

Läs vår digitala års- och hållbarhetsredovisning

Jämtkrafts års- och hållbarhetsredovisning för 2017 får du ta del av aktuella frågor i Jämtkrafts verksamhet och det ekonomiska resultatet. Du kan också läsa om hållbarhetsarbetet, hur vår verksamhet ska bedrivas med hänsyn till miljö, människor och ekonomi.

Nyckelfakta2015
2016
Rörelsens intäkter, kkr. 3 939 375 4 259 178
Resultat före skatt, kkr. 152 809 124 615
Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 3,4 1,9
Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 6,1 4,4
Räntabilitet på totalt kapital, % 4,8 7,7
Soliditet, % 27,6 32,1
Investeringar, kkr 138 997 99 954
Producerad egen elenergi, GWh 1 360 1 143
Producerad energi, värme, GWh 651 677
Levererad elenergi, GWh 12 716 11 525
Levererad värme, GWh 585 614