Års- och hållbarhetsredovisning

I Jämtkrafts års- och hållbarhetsredovisning för 2016 får du ta del av aktuella frågor i Jämtkrafts verksamhet och det ekonomiska resultatet.

Års- och hållbarhetsredovisning 2016

Läs mer direkt i vår digitala års- och hållbarhetsredovisning. Här får du veta mer om hållbarhetsarbetet, hur vår verksamhet ska bedrivas med hänsyn till miljö, människor och ekonomi.