Jämtkrafts företagsledning

I ledningsgruppen ingår enhetschefer tillsammans med Vd för Jämtkraft.

Ylva Andersson
Tillförordnad Vd Jämtkraft AB

Lillemor Olsson
HR

Lena Persson
Energilösningar

Sandra de Brito
Koncernstöd

Stefan Sedin, Elnät

Stefan Sedin
Elnät

Svante Andreasson tf.
Strategi, innovation & hållbarhet

Ulf Larsson
Krafthandel

Ulf Lindqvist, Värme

Ulf Lindqvist
Värme

Ylva Andersson tf.
Kommunikation

Yvonne Berglin
Elproduktion