Jämtkrafts företagsledning

I ledningsgruppen ingår enhetschefer tillsammans med VD för Jämtkraft.

Anders Ericsson, Vd Jämtkraft AB

Anders Ericsson
Vd Jämtkraft AB

Iréne Burman, Affärsstöd och IT

Iréne Burman
Affärsstöd och IT

Jan-Åke Sjölund, Ekonomi/Finans

Jan-Åke Sjölund
Ekonomi/Finans

Lillemor Olsson, HR och Kommunikation

Lillemor Olsson
HR och Kommunikation

Lena Persson, Elhandel

Lena Persson
Elhandel

Stefan Sedin, Elnät

Stefan Sedin
Elnät

Tommy Borgh, Elproduktion

Tommy Borgh
Elproduktion

Ulf Lindqvist, Värme

Ulf Lindqvist
Värme