Jämtkrafts företagsledning

I ledningsgruppen ingår enhetschefer tillsammans med Vd för Jämtkraft.

Ylva Andersson
Tillförordnad Vd Jämtkraft AB

Andreas Gyllenhammar 
Strategi, innovation & hållbarhet

Karin Stolt Halvarsson

Karin Stolt Halvarsson
Kommunikation

Lillemor Olsson
HR

Lena Persson
Energilösningar

Sandra de Brito
Koncernstöd

Stefan Sedin, Elnät

Stefan Sedin
Elnät

Ulf Larsson
Krafthandel

Ulf Lindqvist, Värme

Ulf Lindqvist
Värme

Yvonne Berglin
Elproduktion