Jämtkraft i siffror

Här presenterar vi företagsfakta i kort format utifrån Jämtkrafts års- och hållbarhetsredovisning 2016.

Jämtkraft

Grundat: 1889
Anställda i koncernen: 401 (288 män, 113 kvinnor)
Kundnöjdhet SKI: 75 Läs mer om vad kunderna tycker om oss
Ägarförhållanden: Östersunds kommun 98 procent, Krokom 1 procent, Åre 1 procent.
Styrelseordförande: AnnSofie Andersson. Medlemmar i Jämtkrafts styrelse
Vd: Erik Brandsma. Medlemmar i Jämtkrafts ledningsgrupp

Bolag i koncern

Antal dotterbolag: 5
Antal intressebolag: 9
Läs mer om Jämtkrafts koncern

Sponsring

Antal sponsringssamarbeten: 46
Största sponsringssamarbeten: Östersunds FK, Jämtkraft Arena, Östersunds DFF, Medvinden

Elhandel

Elhandelskunder: 260 000 (i koncernen 31/12 2016)

Elproduktion

Elproduktion: 1 143 GWh

Vattenkraft

Total vattenkraftproduktion: 1 063 GWh (normalår, exklusive de två norska kraftverken)
Antal vattenkraftstationer: 19 stycken (17 stycken i Jämtland, 2 stycken i Norge)
Våra vattenkraftstationer i produktionsordning: Hissmofors (322 GWh), Kattstrupeforsen (280 GWh), Granboforsen (120 GWh), Näsaforsen (73 GWh), Högfors (62 GWh), Lövhöjden (24 GWh), Ålviken (17 GWh), Rönnöfors (14 GWh), Duved (10 GWh), Handöl övre (8 GWh), Handöl nedre (4 GWh), Slagsån (4 GWh), Dammån (3 GWh), Strömbacka (2 GWh), Lillå (2 GWh), Billsta (2 GWh), Långfors (2 GWh).

Skibotn och Lavka i Norge ger tillsammans 370 GWh/år.
Läs mer om vår vattenkraft

Vindkraft

Vindkraft 2016: 115 GWh

Vindkraftsanläggningar

Mullberget: 26 verk, 247 GWh/år. Äger vi tillsammans med Persson Invest
Sjisjka: 30 verk, 200 GWh/år. Äger vi tillsammans med BlackRock
Kyrkberget: 10 verk, 72 GWh/år
Hornberget: 5 verk, 31 GWh/år
Almåsa: 1 verk, 1,5 GWh/år
Läs mer om vår vindkraft

Solenergi

Solelanläggningen Jämtkrafts huvudkontor

Storlek: 130 kvadratmeter
Produktion: cirka 20 000 kWh/år
Läs mer om vår solkraft

Bioenergi/Fjärrvärme

GWh värme: 651 GWh (normalår)
GWh el: 182 GWh/år
Fjärrvärmenätets längd: cirka 300 km
Arcturas volym: 26 000 000 liter hetvatten
Antal fjärrvärmekunder: 5 773 (31/12 2016)
Läs mer om vår bioenergi

Elnät

Längd på elnätet: 846 mil
Antal mil vädersäkrat elnät: 500 mil
Antal kunder: 60 939 (31/12 2016)

Miljö

Utsläpp

Koldioxidutsläpp: 29 930 ton
Från vår produktion: Olja 1 832 ton, Torv 17 855 ton, Träflis 7 312 ton, Biogas 4 ton, Övrigt 59 ton
Tjänstebilar och fordon: 378 ton
Utsläpp från köpt el och värme: 61 ton
Indirekta utsläpp: Underleverantörer 2 216 ton, tjänsteresor 201 ton