Jämtkrafts historia

De första elektriska gatulysena tändes 1889 i Östersund. Det var då föregångaren till Jämtkraft, Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag, startade upp i liten skala.

gammal bild på långforsen vattenkraftstation

En historisk bild på Långforsen vattenkraftstation.

Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag grundades 1889 och jobbade då i första hand för att få el till belysning. Ledningsnätet som byggdes räckte till belysning i ett mindre antal bostäder och butiker samt enkel gatubelysning i centrala staden.

Kraftstationerna var ofta små, och försörjde en by eller bara några gårdar. Östersunds första kraftstation var ångdriven, vedeldad och låg vid hamnen i den byggnad som nu kallas Glashyttan.

Snabb elektrifiering i norr

Elektrifieringen gick betydligt snabbare här i Jämtland än i södra Sverige. Främst tack vare de många vattendragen. 1924 fanns 87 kraftstationer i länet, varav 72 små bygdekraftverk. Utöver det fanns ett 40-tal elföreningar av skiftande storlek. Små elföreningar fanns även i Östersunds utkanter, till exempel i Lugnvik, Lillänge, Odenskog och på Frösön. Dessa slogs efterhand samman med Östersunds Elektriska AB, senare Jämtkraft.

Kommunerna ägare sedan 70-talet

1974 blev Åre, Krokom och Östersunds kommuner huvudsakliga ägare i Jämtkraft. Den tidens anda speglas även i de förutsättningar som sattes upp för Lokalpriset – det blev ett pris som skulle ge något tillbaka till medborgarna. 

En viktig förutsättning för att kunna hålla låga elpriser har hela tiden varit en hög andel egenproducerad förnybar el.